Blog

Hier vind je regelmatig meer informatie over nieuwe aanpassingen, complexe concepten en situaties.

Regelmatig info ontvangen over de meest actuele zaken? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Dubbele erfbelasting? Nee bedankt!

Piet en Miet zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel. Piet overlijdt en laat twee kinderen en een vrouw na. De echtgenoten hebben  €300.000 op een rekening, een bedrag dat tijdens […]

Waag je kans en betaal geen erfbelasting!

Successieplanning is geen loterij. En toch kan een kanscontract tussen samenwonenden of gehuwden een interessante optie zijn om elkaar te beschermen en tegelijkertijd erfbelasting te optimaliseren. Een woordje uitleg. Wat […]

Hoe waardeer je het vastgoed in de nalatenschap van een ondernemer?

In een eerder artikel hebben we al uiteengezet dat u beschikt over 3 methodes om vastgoed te waarderen: U kan het zelf waarderen U kan het uit handen geven aan […]

Een onderneming of vennootschap: hoe familialer, hoe beter

Sinds 2012 kunnen bepaalde bedrijven gratis (eigenlijk aan een gunsttarief van 0%) geschonken worden als ze voldoen aan specifieke voorwaarden. Deze uitermate voordelige regeling is echter quasi onbekend. In 2020 […]

Waarom een overlijdensdekking zo belangrijk is voor ondernemers!

Niemand denkt graag aan zijn overlijden, maar doe het toch maar wanneer u niet wilt dat uw nabestaanden in financiële problemen komen wanneer u onverwachts zou komen te overlijden. Vroeg […]

Oorlog in nieuw samengestelde gezinnen

Een nieuw samengesteld gezin is vandaag al lang geen uitzondering meer. Waarmee moet een gezin met eigen kinderen en pluskinderen rekening houden inzake successieplanning? Het erfrecht Jan en Mieke zijn […]

Het stuur van jouw erfenis

Ons erfrecht is meer dan 200 jaar oud. De laatste jaren zorgde de wetgever gelukkig voor een opfrissing.  Je krijgt meer vrijheid om zelf te bepalen wie welk deel van  […]

HOEVEEL ERFBELASTINGEN BETAALT JE PARTNER OP DE GEZINSWONING?

Indien de gezinswoning eigendom is van een vennootschap, dan dienen we te kijken of deze vennootschap al dan niet in aanmerking komt voor het verlaagd tarief. Is dat zo, dan […]

Erft jouw partner de gezinswoning als die in een vennootschap zit?

We vertrekken van de situatie waarbij je gezinswoning voor de volle eigendom toebehoort aan je vennootschap en we stellen ons de vraag in hoeverre je partner dan al dan niet […]

Jouw woning en successie

We stellen 4 vragen om jou erfbelasting voor de gezinswoning te optimaliseren. 1. Wie is of zijn de eigenaar(s) van de woning? 2. Wat is de samenlevingsvorm van de betrokken […]

Successiekit voor de zelfstandige ondernemer

Ondernemen is vooruitzien. Rekening houden met het onverwachte, daar moet je ondernemers anno 2020 niet meer van overtuigen. Covid-19 toont aan dat je snel moet kunnen schakelen, in alle omstandigheden. […]

Albert en Paola doen het!

Ik geef toe, een saillante titel. Maar sinds kort heeft successieplanning Laken bereikt. Koning Albert (86) en Koningin Paola (83) hebben hun huwelijkscontract aangepast. Nooit te oud om te optimaliseren. […]

Ruzie

Het gebeurt in de beste families[1]. 6 tips om dit te vermijden. [1] We gaan uit van een gezin met kinderen   1. begin op tijd Op tijd plannen betekent […]

Je gezinswoning in een vennootschap? Actie!

Is jouw partner gerust wanneer de gezinswoning in een vennootschap zit? Op latere leeftijd kan dit problematisch worden. Wacht niet tot je partner hier na jouw overlijden mee wordt geconfronteerd. […]

Successierechten op jouw onderneming? 3% of 27%?

Ondernemers zijn wroeters. Tegen de wind in probeer je als een echte flandrien een zaak uit de grond te stampen. Na 20 jaar hebben je een succesvolle business, maar dan […]

Gezinswoning in aanwezigheid van een mindervalide kind

Wanneer er een mindervalide kind in de familie is, verdient de successieplanning extra aandacht. De positie van het mindervalide kind kan er immers toe leiden dat het kwetsbaar is en […]

Een nieuw samengesteld gezin? Daar zit muziek in.

Nieuw samengestelde gezinnen worstelen vaak met een aantal vraagstukken. Lees het artikel hieronder en stel vast dat er zeker adequate antwoorden bestaan. Je zal wel actie moeten ondernemen. […]

Liefde is…

Over de liefde zijn al bibliotheken vol geschreven. Maar jouw geliefde beschermen als je onbekwaam wordt of overlijdt, hoe doe je dat? 1)  Kies het juiste contract Of je nu […]

Kan je de gezinswoning aan één van jouw kinderen schenken?

Stel dat u 2 kinderen hebt en dat één van hen een hechte emotionele band met de gezinswoning heeft en daar later wil intrekken. Kan u in die omstandigheden desgewenst […]

Wat als je niet wilt dat jouw partner in de gezinswoning blijft wonen na jouw overlijden?

Soms is het niet wenselijk dat de langstlevende partner in de gezinswoning blijft wonen en dat de gezinswoning direct naar de  eigen kinderen gaat. Dit is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk bij […]

Stiefkinderen en schenkingen: stiefmoederlijk bedeeld..

Kinderen van de partner of niet-gemeenschappelijke kinderen worden stiefkinderen genoemd. Sinds 2014 genieten stiefkinderen voor wat betreft schenkingen van dezelfde (voordelige) tarieven als ‘natuurlijke’ kinderen. Wordt deze regeling massaal benut? […]

De 7 meest gestelde vragen over erfenissen

Elke situatie is uniek. Doorheen alle dossiers komen wel vaak dezelfde topics terug. Lees hier de vragen en een begin van antwoord: […]

Vader

Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders, waarbij hun vaderschap en de invloed van vaders in de samenleving wordt gevierd. (Wikipedia)   “De wens is de vader van de […]

Wat kan je doen wanneer de gezinswoning te groot wordt?

Het overkomt velen onder ons. In de jonge jaren kan de woning niet ruim genoeg zijn. Na verloop van tijd stellen we echter vast dat de woning gaandeweg te groot […]

Samenwonen of toch maar trouwen?

Ga je samenwonen? Denk je eraan om te trouwen? Of het nu omwille van fiscale, romantische of praktische overwegingen is, het loont wel degelijk de moeite om de denkoefening te […]

Onterven of begunstigen?

Het erfrecht evolueert. Elke burger heeft sedert een kleine twee jaar een grotere vrijheid om te bepalen aan wie zijn erfenis zal toekomen. Bepaalde personen onterven of bevoordelen? Het kan! […]

Kan de langstlevende in de gezinswoning blijven wonen?

Dat is een cruciale vraag. Alles hangt uiteraard af van de concrete situatie en de samenlevingsvorm. Een bondig overzicht.. Zekerheid Zijn jullie gehuwd of wettelijk samenwonend en is de woning […]

Corona: zorg goed voor elkaar!

Zorg goed voor elkaar. Het is een boodschap die we op vandaag continu aan elkaar meegeven. We duimen voor het beste en hopen dat al onze naasten deze moeilijke periode […]

Wat als iemand niemand van je erfgenamen de gezinswoning wil betrekken?

Nu we met zijn alleen een hogere levensverwachting genieten gebeurt het steeds meer dat bij uw overlijden uw kinderen ook al een gevorderde leeftijd hebben bereikt. Dat stelt de planning […]

Een kind onterven: kan dit zomaar?

Onterven. Uit de praktijk blijkt dit één de van hot topics te zijn. In 10 tot 20% van de gevallen is de relatie tussen ouders en kinderen immers verstoord. De […]

Is de patrimoniumvennootschap nog voordelig op vlak van erfbelasting?

Laat ons meteen met de deur in huis vallen: “Nee, niet echt meer”. Hoe komt dat ? Vooreerst kunnen we aanstippen dat in Vlaanderen de gezinswoning in de meeste gevallen […]

Je ouders wonen bij jou in? Let op de fiscale aandachtspunten

Nu een rusthuis stilaan onbetaalbaar wordt rijst bij steeds meer mensen het idee om een zogenaamde kangoeroewoning in te richten, dit is een woning waar het gezin van de ouder(s) […]

Denk en bouw. In die volgorde.

Piet en Petra zijn dolverliefde dertigers. Ze willen een eigen nestje. Piet heeft met zijn spaarcentjes  5 jaar geleden een bouwgrond gekocht en het is evident dat ze daar nu […]

Een keuzebeding: een prachtig ding

Huwen: een feestelijke gebeurtenis. Drie op de vier koppels kiezen voor het zogenaamde wettelijk stelsel, een stelsel met een grote mate van solidariteit. Alles wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, […]

Wat met de gezinswoning in de tweede nalatenschap?

In Vlaanderen is de gezinswoning vrijgesteld van erfbelasting in hoofde van de langstlevende echtgenoot. Maar dat is niet zo bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. De kinderen die bij […]

Gouden tips voor jouw testament

Vorig jaar werden 66.512 testamenten geregistreerd. Een absoluut record, maar eigenlijk nog veel te weinig. Voor gehuwden en samenwonenden biedt een testament oneindig veel mogelijkheden om elkaar te beschermen. Maar […]

Wijzigingen op til in de Vlaamse schenk- en erfbelasting

In alle stilte heeft de Vlaamse Ministerraad een voorontwerp van decreet goedgekeurd waarin een aantal opmerkelijke wijzigingen worden doorgevoerd. We zetten ze even op een rij: 1. “Verdachte periode” verlengd  […]

Jouw gezinswoning wegschenken is niet altijd een goed idee

Voor de meesten onder ons vormt de gezinswoning het belangrijkste bestanddeel van het familiaal vermogen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat een beslissing met betrekking de gezinswoning verstrekkende […]

Kerstboodschap

Kerst en Nieuwjaar. De tijd bij uitstek voor familie en vrienden. Gezellig samenzijn, bourgondisch tafelen en filosoferen over het leven. Maar soms worden er aan tafel pertinente onwaarheden verteld.   […]

Moet een schenking altijd via een notariële akte?

De kogel is door de kerk. Na lang nadenken heb je beslist aan elk van de kinderen een gift over te maken van €50.000. Je belt naar jouw notaris. Die […]

Hoeveel is je gezinswoning waard voor de fiscus?

De gezinswoning is een belangrijk bestanddeel van uw vermogen. U kleeft er immers niet alleen een materiële waardering op, maar u bent er ook emotioneel aan gehecht. Gelukkig voor u […]

De levensverzekering: een sexy planningsinstrument

​De levensverzekering is zo oud als de straat.. Reeds in de Grieks-Romeinse tijd was het mogelijk om personen in te dekken tegen een overlijden bij ‘gevaarlijke transporten’. Vandaag is de […]

De 7 meest gestelde vragen over erfenissen

Successiehuis  is ondertussen al meer dan één jaar gelanceerd. We geven een overzicht van de top 7 van de meest gestelde vragen: 1. Kan ik mijn partner extra beschermen? Ja […]

Successieplanning en het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV)

Door de politieke commotie van de laatste maanden is het misschien wat verloren gegaan, maar sinds 1 mei 2019 is het wetboek vennootschappen volledig gemoderniseerd. Het paradepaardje van Koen Geens […]

Wat betekent het voor de langstlevende om de gezinswoning in vruchtgebruik te erven?

In erfenissen is vaak sprake van een vruchtgebruiker en een blote eigenaar. Het is van belang eens stil te staan bij de rechten en plichten van de vruchtgebruiker. Wat zijn […]

Het Vlaams regeerakkoord en erfbelastingen: de olifant heeft een muis gebaard

De kersverse Vlaamse regering heeft vandaag de krijtlijnen van het regeerakkoord voor de periode 2019-2024 voorgesteld.   Wat voorafging De kersverse Vlaamse regering heeft vandaag de krijtlijnen van het regeerakkoord […]

Wat met de gezinswoning wanneer er stiefkinderen zijn?

De gezinswoning en stiefkinderen: vaak een twistappel. Vermijd problemen door nu al te bekijken hoe u één en ander best aanpakt. Wanneer de gezinswoning eigendom is van de stiefouder, is […]

Liefde is….

Liefde is.. je bureau opruimen op zondag. Zondag,  je weet wel, de dag van de wielertoerist, de dag van de voetbalhamburger, de obligate wandeling met pannenkoek of zetelkesdag. Wel op […]

De kunst van het geven

Erfbelasting besparen? Simpel toch, je geeft alles weg voor jouw overlijden en er valt niets meer te belasten. Juist. Eén probleempje bij deze radicale tactiek: een overlijden inplannen is nogal […]

Bart groet ’s morgens de dingen

Een  federale regering is nog lang niet in zicht. Op Vlaams niveau echter beginnen de zaken te bewegen. Bart De Wever heeft het schaakspel geopend. Een kort overzicht van zijn […]

Hoeveel successierechten betaal je op de gezinswoning?

Het antwoord hierop is voor Vlaanderen héél simpel : de partner betaalt niks op de gezinswoning. De kinderen betalen het normale tarief (3% tot 50.000 , 9% tot 250.000 en […]

Verhuizen naar de Côte d’Azur of een Spaanse Costa? Pas op voor de gevolgen inzake erfrecht!

Op een familiefeest midden mei: het is slecht weer en nonkel Firmin heeft weer eens een glas teveel op. Plots heeft hij een helder moment: “volgend jaar gaan we definitief […]

Test jouw kennis over successie!

Vragen over erven, schenken, samenwonen en familiebedrijven. 10 vragen, multiple choice, 1 minuut van je tijd. Welkom in de wondere wereld van het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en de erfbelasting. Doe […]

Je gezinswoning verkopen tegen lijfrente? Geen dwaas idee!

De langstlevende van beide partners kan de gezinswoning vrij van successierechten erven. Als je weet dat bij veel koppels de gezinswoning het belangrijkste vermogensbestanddeel is, dan besef je algauw dat […]

7 redenen waarom je een testament moet hebben

Een testament is van alle tijden. Benut de mogelijkheden van dit uniek instrument. 7 voordelen op een rij.   1. Snel Je kan een testament eigenhandig schrijven, hier en nu. […]

Ook feitelijke samenwoners kunnen de gezinswoning veilig stellen

U hoeft niet te huwen om samen een gezinswoning te kopen. U kan perfect samen met uw partner een gezinswoning kopen en er voor zorgen dat de andere partner erin […]

Wat als?

Planning in verband met centen en vermogens, velen denken dat dit enkel nuttig is op latere leeftijd. Mis poes. Je bent jong en plots ontmoet je de ware Jacob of Jacoba. […]

Denk tijdig aan een zorgvolmacht voor uw gezinswoning

Partners kunnen voorzien in een wederzijdse zorgvolmacht waardoor ze aan elkaar de bevoegdheid geven om de gezinswoning alleen te beheren wanneer de andere daartoe niet meer in staat is. En […]

Tip voor moederdag: een schenking tussen echtgenoten

Je loopt al de ganse week te ijsberen. Moederdag komt eraan, maar met welk creatief idee kan je jouw geliefde nog verrassen? Misschien kan het Burgerlijk Wetboek hierbij inspirerend werken… […]

5 tips voor een goede zorgvolmacht

De zorgvolmacht is ‘hot’. Er zijn meer dan 100.000 volmachten opgesteld, ongeveer 100 nieuwe zorgvolmachten per dag. Maar waarom is dit zo belangrijk en wat is een goede zorgvolmacht? Een […]

6 maanden Successiehuis: een impressie

De tijd vliegt snel. Na 6 maanden geef ik jullie een bloemlezing van onze ervaringen doorheen de tientallen dossiers die we reeds mochten begeleiden. Feitelijke samenwoners “We zouden beter iets […]

Je gezinswoning in een vennootschap? Actie!

Je gezinswoning in een vennootschap? Actie! Is jouw partner gerust wanneer de gezinswoning in een vennootschap zit? Op latere leeftijd kan dit problematisch worden. Wacht niet tot je partner hiermee […]

Feitelijke samenwoning: vrijheid, dwaasheid?

Samenhokken is hip. Feitelijke samenwoners zijn gehecht aan hun vrijheid en leven onder het motto: ‘pluk de dag’. Nogal wat (jong)volwassenen hebben schrik om zich te binden. Die bindingsangst leidt […]

Wil je langstlevende partner in de gezinswoning blijven wonen?

Wil je langstlevende partner in de gezinswoning blijven wonen? De Belg heeft een baksteen in de maag, dat is bekend. De ultieme droom van elke Belg is een knusse gezinswoning. […]

Uitstel of afstel?

Volgens onderzoek lijdt 95% van de bevolking aan uitstelgedrag. Het blijkt menselijk om zaken voor je uit te schuiven waar je even geen zin in hebt. Uitstelgedrag komt vooral voort […]

Nieuwsbrief n°4

Interessante tips en mogelijkheden voor jouw planning. – Al eens aan een globale erfovereenkomst gedacht? – Wat is vruchtgebruik en blote eigendom? – Hoe jouw zaak doorgeven aan de volgende […]

Jurgen en Ilse: van de receptie rechtstreeks naar het stadhuis..

Een receptie in het diepe West-Vlaanderen. Tussen de obligate, maar fijne hapjes door raak ik aan de praat met Jurgen *, een jonge starter. Hij maakt websites, ik ben bezig […]

Op zoek naar een origineel kerstcadeau? Doe eens een bankgift!

Cadeautjestijd is aangebroken. Je zoekt nog een origineel geschenk? Leg eens een bankgift onder de kerstboom! Hou wel best rekening met een aantal basisregels. Gegeven is gegeven Wat is gegeven […]

Nieuwsbrief n°3

Interessant artikel inzake ‘onterven’ en een 10-stappenplan voor het plannen van je nalatenschap. Actua: de globale erfovereenkomst.De link naar de nieuwsbrief vind je hier: Tips voor je successieplanning […]

Successie: wie plant, die wint!

Sterven. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. In een beknopt tienpuntenplan krijgt u enkele tips om één en ander beter voor te bereiden. 1.Timing is king De […]

Nieuwsbrief

Interessante artikels omtrent de gezinswoning en de tien klassieke valkuilen in successieplanning. Actua: de maatschap De link naar de nieuwsbrief vind je hier: Tips voor je successieplanning […]

Morgen zonder zorgen: de voorzorgvolmacht

Je bent wat ouder, maar nog steeds in goede conditie? Prima. Toch loont het de moeite om na te denken wat er gebeurt wanneer je niet meer in staat zou […]

Een beschermde baksteen in de maag: de gezinswoning

Dat Belgen houden van vastgoed is algemeen bekend. Uiteraard start het vastgoedpatrimonium klassiek bij het eigen stekje: de gezinswoning, dit is de woning waar je met jouw gezin effectief verblijft. […]

Waar ligt dat huwelijkscontract?

Weinig mensen beseffen het, maar huwen is een cruciale gebeurtenis. Mensen investeren een ‘arm en een been’ om een perfect feest op poten te zetten, maar de juridische  en financiële […]

Erfbelasting en politiek: hoger/lager

Nog 9 keer slapen en we mogen onze stem laten horen op lokaal niveau. Volgend jaar stemmen we dan federaal, Vlaams en Europees. Erfbelastingen zijn niet echt een politiek thema […]

Klare wijn schenken!

Jaren geleden heb je een aantal bankgiften gedaan. Je twee kinderen – Tom en Laura – hebben elk €100.000  gekregen op hun twintigste. Tom is wel 10 jaar ouder dan […]

BIG BANG ??

Dat was de ondertitel van een bijlage inzake erfrecht in de weekendeditie van de Tijd/Netto. Op een leesbare manier werd geschetst hoe alles op 1 september is gewijzigd. Het erfrecht, […]

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

Sneeuwwitje was een beeld van een vrouw. Haar stiefmoeder, de nieuwe vrouw van de koning, was stikjaloers op haar en wou haar zo snel mogelijk liquideren. Het verhaal van het […]

Tien klassieke valkuilen bij het plannen van je successie

1. Zwijgen “Het gaat over mijn geld! Spreken is zilver, zwijgen is goud…” » Laat dit nu net niet gelden voor het plannen van je erfenis. Spreek erover met een […]