Vader - Successiehuis

Vader

14 juni 2020
vader en zoon
Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders, waarbij hun vaderschap en de invloed van vaders in de samenleving wordt gevierd. (Wikipedia)

 

“De wens is de vader van de gedachte” (Je gelooft iets, omdat je wil dat het zo is).

Dat is iets wat wij dagdagelijks tegenkomen. Een koppel heeft bepaalde wensen, genre ‘ik wil mijn partner maximaal beschermen’  en men gaat ervan uit dat dit automatisch geregeld is. Dat valt in de praktijk dik tegen. Als je echt voor mekaar wil zorgen, is actie vereist. Een testament, een goed samenlevings- of huwelijkscontract en een zorgvolmacht zijn noodzakelijke  instrumenten om die wens te realiseren.

“Zo vader, zo zoon” (Kinderen erven de eigenschappen van hun ouders)

Kinderen erven, dat is correct. Ons erfrecht is gebaseerd op bloedverwantschap. En dat is ok. Weet echter dat ouders, meer dan vroeger, de vrijheid hebben om hun eigen nalatenschap te sturen. Wil je bepaalde erfgenamen iets meer geven? Dat kan perfect. Het is altijd nuttig om eens de oefening te maken: wie erft wat? Wie heeft dan welke rechten? In elk dossier worden mensen verrast door termen zoals vruchtgebruik (wat houdt dat precies in?) en blote eigendom. Door zelf initiatief te nemen kan je heel wat mogelijke problemen op voorhand ontmijnen. Of er gewoon voor zorgen dat de zaken geregeld zijn zoals je zelf wil. Dat is vooruitzien.

“Hij is de geestelijke vader” (Hij is de bedenker)

De denker, een beeldhouwwerk van Rodin. Denk nu al aan morgen is niet toevallig onze leuze. Denk na over samenwonen of huwen. Denk  na over mogelijkheden om jouw gezin te vrijwaren van zware erfbelasting en denk na over hoe je jouw vermogen wil beschermen. De meesten zwoegen dag en nacht om de centen te verdienen, maar weigeren na te denken over een masterplan inzake nalatenschap. Bij een glaasje rosé en de BBQ  even nadenken hoe je de zaken ziet en dit in de praktijk brengen. Strak plan.

“Succes heeft vele vaders, een mislukking is een stiefkind” (Succes deelt men met velen, maar voor een mislukking wil niemand verantwoordelijk zijn)

Vaders houden ervan om tussen pot en pint hun successen te bewieroken. Maar soms wordt tussen pot en pint veel dwaze praat verkocht, zeker over erfenissen, trouwen of schenken. Eén ding is zeker: sterven doen we allemaal. Wees niet de mislukkeling die dat ontkent en pertinent weigert om daar ook maar één minuut aan te denken. Après moi, le déluge, dat lijkt sportief, maar jouw naasten worden wel met de gevolgen geconfronteerd. Plannen doe je niet voor jezelf, maar voor de volgende generaties.

“Je bent mijn biechtvader niet” (Ik moet jou niet alles vertellen)

Dat is correct. Maar toch kan het zinvol zijn. De perfectie zit in de details. Hoe beter de info, hoe beter het plan. In oude overeenkomsten of contracten staan altijd verrassende dingen. Zaken die een update verdienen. Doe je dit niet, dan kunnen de gevolgen verregaand zijn. Maar ik ben je biechtvader niet.

Aan alle vaders, geniet van jouw dag.