KMO? Betaal 3% erfbelasting in plaats van 27% | Successiehuis.be

KMO’s

Je hebt een KMO?
Betaal 3% erfbelasting in plaats van 27%*

Voldoet jouw vennootschap of onderneming aan de voorwaarden om te kunnen genieten van een verlaagd tarief van de erfbelasting?

*tarief rechte lijn

successieplanning zaakvoerder en zoon

0%

Het is, onder voorwaarden, mogelijk om aan dit percentage te schenken. Dit geldt enkel voor een zogenaamde familiale onderneming of familiale vennootschap.

3%

Het percentage erfbelasting op jouw zaak of vennootschap tarief rechte lijn, als je onderneming of vennootschap aan voorwaarden voldoet.

27%

Het maximum percentage erfbelasting in rechte lijn als je zaak of vennootschap niet voldoet aan de voorwaarden.

970

Het aantal ondernemingen dat in 2022 geschonken werd aan 0%

“Een maatschap laat je toe om je zaak al door te geven aan de volgende generatie, maar toch nog zeggenschap te houden.”

Een zaak uit handen geven, maar toch nog (gedeeltelijke) controle houden? Dan kan een maatschap interessant zijn. Een maatschap is een specifieke vennootschapsvorm met statuten op maat. De voordelen zijn legio: erfbelasting kan, in combinatie met een schenking, worden geoptimaliseerd. De opvolgers komen al mee aan het roer en de pater familias houdt mee een oogje in het zeil. Als zaakvoerder van de maatschap kan de ervaren gids nog ingrijpen als het nodig is. De volgende generatie kan zo langzaam zijn stempel drukken onder het goedkeurend oog van de stichter.

Erfbelasting

Bescherm jezelf, jouw partner en jouw opvolgers

Een ondernemer als jij neemt beredeneerde risico’s. Maar als het over jouw gezin gaat elimineer je alle risico’s. Je beschermt jouw partner en jouw kinderen. Ook de potentiële opvolgers in het bedrijf kan je optimaal beschermen tegen onnodige risico’s.

Zorg ervoor dat jouw stakeholders en jouw gezin geen onnodige kosten maken als jij komt te overlijden. En wat als jij tijdelijk uitvalt? Wie kan dan snel de juiste beslissingen nemen binnen jouw onderneming?

Een echte ondernemer is vooruitziend en denkt nu al aan morgen. Wij denken graag met je mee.

successieplanning jonge ondernemer
successieplanning kmo

Een onderneming sterft niet

Wat met de zaak of de aandelen van de vennootschap als jij er niet meer bent? Maak een successieplan op. Een successieplan tussen partners of echtgenoten. Een successieplan met of zonder de kinderen. Zorg er vooral voor dat de onderneming verder kan, in goede en kwade dagen.

Er zijn diverse mogelijkheden, gaande van een schenking aan voordeeltarieven tot een maatschap. Zelfs plannen na overlijden kan. Een testament op maat kan hier soelaas bieden.

Vraag naar jouw 3% check

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor het verlaagd tarief voor jouw erfbelasting? Met de 3% Check analyseren we jouw vennootschap of onderneming en geven we je vrijblijvend advies op maat.

Veel gestelde vragen

Ik heb een mooie zaak en wens mijn opvolging te organiseren. Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen zich niet blauw betalen aan erfbelasting?

Bekijk de mogelijkheden om de zaak fiscaal gunstig over te dragen (met behoud van controle). Sommige ondernemingen of vennootschappen kunnen tegen een tarief van 0% worden geschonken. Misschien is een bijkomende structuur zoals een maatschap nuttig.

Worden de aandelen van de zaak of de eenmanszaak belast bij een overlijden?

Ja, de waarde van de aandelen of de zaak moet mee opgenomen worden onder de activa van de nalatenschap. Het inschatten van deze marktwaarde is vaak een heikel punt. Bovendien moet het snel gaan, want de aangifte nalatenschap moet binnen de vier maanden na het overlijden worden ingediend. Sommige zaken of aandelen genieten van een gunsttarief. Aan dit gunsttarief zijn tal van voorwaarden verbonden. Het is dan ook aan te raden tijdens het leven al te bekijken of jouw zaak of vennootschap van dit tarief kan genieten. Dat maakt een wereld van verschil.

Hoe bekom je het gunsttarief? Wat zijn de voorwaarden?

In Vlaanderen zijn er heel wat voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Kort gezegd, dient de onderneming of vennootschap ‘familiaal’ te zijn. Dit betekent dat de meerderheid van de stemrechten bij de (wijde) familie zit. Voorts moet het gaan over een onderneming of vennootschap die een handels- nijverheids-ambachts- of landbouwactiviteit uitoefent of een vrij beroep. Dit kan gecheckt worden in de statuten, maar ook in de jaarrekening. Tot slot controleert men – aan de hand van een aantal parameters – of het een vennootschap zonder economische activiteit betreft.

Contacteer ons of vraag naar jouw 3% check

Kan ik via testament mijn kinderen onterven?

Ja en neen. Sinds 2018 genieten ouders een grotere vrijheid om over hun vermogen te beschikken. Daardoor kan elkeen – onafhankelijk van het aantal kinderen – de helft van zijn vermogen toebedelen aan wie men wenst. Zo is het mogelijk een kind gedeeltelijk te onterven, ten voordele van bijvoorbeeld een ander kind of een minnares. De andere helft van het vermogen is voorbehouden voor alle kinderen samen. Heeft men via testament teveel ‘weggegeven’, dan kunnen de kinderen ‘inkorten’. Dit betekent concreet dat ze hun voorbehouden deel gaan terugeisen.

Wat als mijn gezinswoning ook in mijn vennootschap zit?

De waarde van de gezinswoning zit dan mee vervat in de waarde van de aandelen. Dit heeft als consequentie dat de gezinswoning – normaal tussen particulieren vrijgesteld van erfbelasting – toch belast wordt in de successie (mogelijks aan het gunsttarief). Bovendien is er geen bescherming voor de langstlevende partner of echtgenoot. Is de woning privé, dan kunnen de kinderen de langstlevende nooit uit de gezinswoning krijgen (behoudens met zijn of haar akkoord uiteraard). Deze bescherming speelt niet als de gezinswoning in de vennootschap zit.

Kan ik aandelen aan mijn echtgenoot schenken?

Ja, dat kan, maar alleen bij een stelsel van scheiding van goederen. Een schenking tussen echtgenoten is een gekende techniek die toelaat om vermogensbestanddelen tussen echtgenoten over te dragen. Opmerkelijk hieraan is dat deze schenkingen steeds herroepbaar zijn, eenzijdig en zonder opgave van reden van herroeping. Dit biedt de zekerheid aan de schenker dat bij een scheiding hij of zij de geschonken goederen kan terughalen. De redactie van een dergelijke schenking is essentieel.

logo westsys

“Bij Jo kregen we prima en doordacht advies, rekening houdend met onze persoonlijke situatie. Een aanrader!”

Piet

logo mhd

“Het successiehuis bezorgde ons op professionele wijze de nodige info en knowhow over wat we het best deden om ons gezin veilig te stellen.”

Dieter