Successietips - Successiehuis

Successietips

Partners wensen elkaar te beschermen inzake de gezinswoning. Als men dit wil bereiken, moeten er specifieke acties worden ondernomen. Successiehuis stelt hiervoor 4 vragen, o.a. “Is er een huwelijkscontract?” en “Wie zijn de eigenaars?”.

Jouw zaak is ongetwijfeld een belangrijk onderdeel van jouw vermogen. De waarde hiervan is onderhevig aan erfbelasting. Successiehuis toetst af of jouw zaak of vennootschap voldoet aan de voorwaarden om te erven aan het gunsttarief van 3%.

Een zorgvolmacht op maat legt vast wie jouw vermogen en financiën mag besturen en beheren als het wat minder gaat. Dit modern instrument zorgt voor duidelijke afspraken op verschillende vlakken. Bovendien kan Successiehuis ook een clausule voorzien om jouw successieplanning te optimaliseren.

De wereld en ook jij staan niet stil. Terwijl wordt het huwelijkscontract of testament dat ooit werd opgesteld, hopeloos achterhaald. Zorg dat jouw successieplanning relevant blijft door kleine of grote wijzigingen. Successiehuis zet het fiscaal voordeel voor jou op een rijtje.