SuccessiePlanning Voor Jouw Gezin | Successiehuis.be

Gezinnen

Het beste voor jouw gezin

We willen onze kinderen een zorgeloze toekomst bezorgen. Hiervoor zal je stappen moeten ondernemen zodat je vermogen goed overgedragen wordt. Een testament, een goed samenlevings- of huwelijkscontract en een zorgvolmacht zijn noodzakelijke instrumenten om die gemoedsrust te creëren.

Het zijn concepten die we allemaal kennen, maar hoe pakken we het aan?
Wij denken graag met je mee om een successieplanning op maat op te stellen.

successieplanning voor gezin
successieplanning voor ouders

Successie voor 50+

Jouw vermogen is in goede handen

Je erfenis regelen is vaak een gevoelige en complexe zaak, maar het is wel noodzakelijk. Je kan beslissen om mensen nu al iets te geven via een bankgift of schenking of je kan beslissen een testament op te stellen dat vastlegt wie wat zal erven. Je kan je testament ook aanpassen.

Wij zorgen voor jou en je erfgenamen

Iedereen wil zijn vermogen op een goede manier nalaten. Is er niets geregeld, dan bepaalt de wet wie wat erft. Maak een goed successieplan op, waarin je zelf het stuur in handen neemt. Een testament of een schenking laten toe om goede regelingen te treffen, op maat van jouw situatie.

Wij zorgen voor jouw gemoedsrust

Een goede successieplanning beoogt een uitstekende bescherming voor jouw geliefden, een zorgeloze overdracht van jouw vermogen zonder ruzie of discussies en een optimalisatie inzake erfbelasting. Deze doelstellingen samen realiseren, daar gaan we voor.

Successie voor jonge gezinnen

Een zorgeloze toekomst voor je kinderen

We willen allemaal het beste voor ons gezin. Maar niet iedereen is zich ervan bewust dat samenwonen of huwen bepaalde gevolgen heeft. Denk na over wat je wil en hoe jullie het één en ander willen regelen.

De juiste bescherming

Er zijn tientallen mogelijkheden om elkaar te beschermen en om op termijn erfbelasting te besparen. Die successieplanning hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar wel doordacht en gericht op jouw doelstellingen en wensen. Bescherm wat je lief is door goed te plannen.

Nieuw samengestelde gezinnen zijn vandaag de dag al lang geen uitzondering meer. De partners beschouwen hun pluskind vaak als een volwaardig familielid aan wie ze ook iets willen nalaten. Stiefkinderen erven nooit automatisch.

Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak. We denken graag met je mee.

successieplanning als gezin

Meer weten?

Successieplanning op maat

Jouw successie plannen is geen standaardwerk. Je hebt specifieke wensen vanuit jouw concrete situatie. We bespreken uitvoerig jouw vragen en bekijken samen wat de geknipte oplossing is. Antwoorden vanuit de praktijk, duidelijk en doelgericht.

Samenwonen of trouwen

Een belangrijke vraag die een transparante benadering verdient. We staan uitvoerig stil bij de mogelijkheden en schetsen de rechten en plichten van elke samenlevingsvorm. Samen bekijken we de gevolgen op het vlak van erfrecht, erfbelasting en bescherming van de partner en/of de kinderen. Er bestaat geen eenduidig advies. Het enige juiste advies is het advies dat perfect afgestemd is op jullie situatie.

Alleenstaanden

De problematiek inzake bescherming en erfbelasting voor alleenstaanden is onderbelicht. We bekijken in detail aan wie je jouw vermogen wil nalaten. Wat zijn de fiscale consequenties hiervan? Kunnen we bij leven al een deel van het vermogen doorschuiven? Hoe kan dit dan best gebeuren zonder de volledige controle te verliezen? Wat als je als alleenstaande onbekwaam wordt?
Geen sinecure, maar nuttig om hierbij stil te staan.

50+

Jullie genieten volop, maar denken toch al aan de volgende generatie? Dat is verstandig, maar hoe begin je eraan? Je eigen levensstandaard in stand houden is uiteraard prioritair. Maar de kinderen een duwtje in de rug geven kan evenveel voldoening schenken.
Een handgift, een bankgift, een notariële schenking, een testament, een zorgvolmacht, een maatschap. Tal van instrumenten en mogelijkheden. Maar wat is de beste mix voor jullie situatie?
Zoek het samen met ons uit. Dan kan je nadien dubbel genieten.

Nieuw samengestelde gezinnen

Het leven lacht je toe. Een nieuwe relatie die jullie op langere termijn willen verankeren. Er zijn kinderen en pluskinderen. Maar wat zegt het erfrecht hierover? Wat als je niets doet? En wat als je samenwoont of huwt? Een evenwicht vinden tussen jezelf , jouw partner en de (plus)kinderen, dat is de uitdaging. Een uitdaging die je best niet voor je uitschuift. Voor elke situatie is er wel een oplossing. We zoeken naar mogelijkheden en bespreken samen de voordelen en aandachtspunten van elke optie. Dat biedt gemoedsrust en leidt uiteindelijk tot meer harmonie voor het ganse gezin.

Je wil elkaar beschermen en jouw kinderen een duwtje in de rug geven?
Beveiligen, maar tegelijkertijd erfbelasting optimaliseren?
Dan is Successiehuis uw partner.

Ons plan van aanpak

één

Luisteren
Tijdens een eerste gesprek leren we jou graag kennen. We denken samen aan morgen. Wat wil jij beschermen?

  • Persoonlijke situatie
  • Vragen
  • Aandachtspunten
  • Specifieke wensen

twee

Denken
Na het gesprek stellen we een successieplan op, op maat van jouw situatie. Een successieplan voor jou, je gezin en de volgende generaties.

  • Uitgewerkt document
  • Simulaties
  • Voor- en nadelen
  • Ons advies

drie

Doen
Als laatste gaan we jouw successieplan waarmaken. Zorgen dat wat jij opgebouwd hebt, beschermd is. Zorgen voor een onbezorgde toekomst.

  • Uitwerking
  • Omzetting in de praktijk
successieplanning voor gezin

Ik heb een vraag

Successiehuis is expert in het opstellen en uitwerken van een successieplan op maat van jou en jouw situatie. Een successieplan dat antwoorden formuleert op complexe vragen.

Heb jij ook vragen over morgen?