Wat met uw dure luxe horloge en successie? - Successiehuis

Wat met uw dure luxe horloge en successie?

6 oktober 2021

Wanneer u liefhebber bent van luxe horloges, dan is het normaal dat u deze wenst over te dragen aan uw naastbestaanden en dan nog liefst zonder erfbelasting.  Topmerken adverteren met de boodschap dat u de horloge niet koopt voor uzelf, maar voor de volgende generaties. Dure mechanische uurwerken zijn unieke instrumenten die makkelijk de tand des tijd doorstaan en dus tientallen jaren meegaan.

De goede oude handgift

Voor uw planning is er goed nieuws, want vermits zo’n horloge een tastbaar (lichamelijk) vermogensbestanddeel is, kan u dat aan uw geliefden schenken door middel van een eenvoudige, onderhandse handgift. U hebt daar géén notaris voor nodig.

U moet er alleen voor zorgen dat de begiftigde desgevraagd kan aantonen dat hij of zij al meer dan drie jaar vóór uw overlijden in het bezit was van het horloge, anders wordt de waarde ervan toch meegeteld in uw fiscale nalatenschap en belast met erfbelasting.

Overweegt u een handgift, dan moet u alles zelf regelen door het opstellen van een document dat de handgift bewijst. Bij heel dure horloges kan u er bovendien op toezien dat de begiftigde vanaf de handgift het horloge op zijn of haar naam laat verzekeren. Op die manier is er een bijkomend sluitend bewijs.

Of een akte? Of registratie?

Wilt u niet het risico lopen dat u vroegtijdig zou overlijden binnen die zogenaamde driejaarperiode? Wel, dan kan u beslissen om het horloge te schenken middels een notariële akte of zelf de documenten van de handgift laten registreren. Dan is er 3% schenkbelasting verschuldigd. Op een horloge van bijvoorbeeld €30.000 wordt dan €900 aan schenkbelasting betaald. Daarmee is alles definitief en correct geregeld. Bij een akte betaal je wel nog aktekosten (ereloon en administratiekosten).

Een schenking middels een notariële akte is aangewezen indien je meerdere kinderen hebt en u slechts aan één van hen het horloge wil schenken.  Een authentieke akte met een exacte beschrijving van het goed dat geschonken wordt, met vermelding van de waarde op basis van een expertise, geeft zekerheid aan de begiftigde. Wil u aan dit kind meer schenken dan aan de andere kinderen, dan doet u een schenking buiten deel. Is er niets voorzien, dan is de schenking een voorschot op zijn of haar erfdeel, waardoor dit kind minder zal ontvangen van de toekomstige nalatenschap.

Slechte alternatieven

Het is geen goed idee om het horloge stiekem aan één van de kinderen over te maken zonder bewijsstukken of akte. Dat leidt alleen maar tot discussies met de andere erfgenamen. Zij weten meestal ook wel dat het horloge een bepaalde waarde had en vermoeden dat een erfgenaam dit weggemaakt heeft. Is dat het geval, dan is dit is strafbaar.

Het is evenmin een goed idee om nog vlug voor uw overlijden een horloge te kopen van € 100.000 en dit horloge vervolgens zonder formaliteiten aan één van uw kinderen te schenken. Ook dit verstoort het evenwicht tussen uw erfgenamen en zorgt voor jarenlange ruzie.

Bovendien kan de fiscus uw bankrekeningen opvragen en daar vaststellen dat er kortelings vóór uw overlijden een bedrag is afgegaan om er een horloge mee te kopen, een horloge dat mogelijks niet terug te vinden is in de aangifte nalatenschap. Troubles..

En nee, het geld overschrijven naar het kind in kwestie om vervolgens dat horloge direct op naam van dat kind te kopen, is evenmin valabele optie.

Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak. Wil je met ons kennismaken tijdens een vrijblijvend gesprek? Dat kan, maak hier jouw afspraak. We denken graag met je mee. 

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be