Het verlaagd tarief inzake erfbelasting voor jouw onderneming? Werken loont. - Successiehuis

Het verlaagd tarief inzake erfbelasting voor jouw onderneming? Werken loont.

6 juli 2024

Een familiale onderneming die voldoet aan bepaalde voorwaarden kan in Vlaanderen genieten van het gunsttarief van 3%. Dit tarief geldt ongeacht de waarde van jouw onderneming, het gaat hier over een vlak tarief. Wanneer bijvoorbeeld jouw onderneming op 100.000 EUR wordt geschat betalen je erfgenamen hierop slechts 3.000 EUR. Wordt jouw onderneming op 1.000.000 EUR geschat, dan betalen je erfgenamen hierop slechts 30.000 EUR. Dit is een substantieel verschil met de normale tarieven van respectievelijk 3% tot 50.000 EURO, 9% tot 250.000 EURO en 27% voor alles boven de 250.000 EUR.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de fiscus met argusogen bekijkt of de voorwaarden wel degelijk voldaan zijn om in aanmerking te komen voor dit gunstregime.

Voor een familiale onderneming bijvoorbeeld geldt onder andere dat de erflater zijn onderneming persoonlijk moet uitbaten. En daar moet wel degelijk bewijs van kunnen worden voorgelegd. Je mag dit bewijzen met alle middelen van recht, uitgezonderd de eed, maar weet dat Vlabel (de Vlaamse belastingdienst) standaard gaat kijken naar de laatste aangifte of het laatste aanslagbiljet in de personenbelasting. Is er geen sprake van winsten van een onderneming (code 1600/2600) of van baten uit een vrij beroep (code 1650/2650), dan zit je een moeilijk parket.

Hoe kan je immers aantonen dat je persoonlijk actief was in de zaak terwijl je er géén inkomsten uit opstrijkt?

Een inschrijving in het KBO of het betalen van sociale bijdragen als zelfstandige zijn op zich niet voldoende om een daadwerkelijke exploitatie aan te tonen!

Concreet, wanneer je met pensioen gaat en je niet langer winsten haalt uit je onderneming, dan wordt het voor jouw erfgenamen een helse klus om de waarde van de onderneming te laten belasten aan het verlaagd tarief. Daarom is het van het grootste belang om dit ruim op voorhand samen met de erfgenamen te bekijken:

– is het beter de zaak op tijd door te schenken en zelf nog een aantal jaren actief te blijven in de onderneming?

– of is het interessanter de zaak te verkopen en de gelden aan de kinderen te schenken?

Neem dus tijdig de juiste optie. Zo vermijd je onaangename gevolgen voor je partner en/of je erfgenamen.

 

Wij kunnen samen analyseren of jouw onderneming in aanmerking komt voor het gunstregime inzake erfbelasting. Is er twijfel, dan toetsen wij dit voorafgaandelijk af bij Vlabel. Komt jouw onderneming niet in aanmerking?  Dan kijken we samen welke maatregelen het best kunnen worden genomen. Maak je afspraak via https://www.successiehuis.be/contact/ of telefonisch via 0460.96.51.20