Is de patrimoniumvennootschap nog voordelig op vlak van erfbelasting? - Successiehuis

Is de patrimoniumvennootschap nog voordelig op vlak van erfbelasting?

10 maart 2020
patrimonium vennootschap

Laat ons meteen met de deur in huis vallen: “Nee, niet echt meer”.
Hoe komt dat ?

Vooreerst kunnen we aanstippen dat in Vlaanderen de gezinswoning in de meeste gevallen sowieso belastingvrij kan overgaan tussen partners. Er geldt namelijk een vrijstelling ten aanzien van echtgenoten, wettelijk samenwonende partners én zelfs feitelijk samenwonende partners in zoverre deze laatste al meer dan drie jaar samenwonen.

Let wel, deze vrijstelling geldt niet ten aanzien van de kinderen. Het deel dat zij dus in blote eigendom erven is hun hoofde wél belastbaar. Maar u kan dit evengoed vermijden door ervoor te zorgen, bijvoorbeeld via een testament, dat de ganse gezinswoning aan de partner toekomt. Zo geniet de langstlevende echtgenoot of partner maximaal van de wettelijke vrijstelling, dit ongeacht de waarde van uw gezinswoning.

Wat vervolgens de andere onroerende goederen betreft, zoals bijvoorbeeld een bouwgrond of een tweede verblijf in uw bezit, is het zo dat u deze aan uw kinderen kan schenken aan een tarief van slechts 3%, althans in zoverre de geschonken waarde onder de € 150.000 blijft.

 

 

Het voordeel van dit uiterst lage tarief kan desgevallend groter zijn dan u denkt. Stel u hebt vastgoed in de huwgemeenschap met een waarde van €600.000 en 2 gemeenschappelijke kinderen. Wel, dan kan u het volledige pand schenken aan 3%. Elk van de echtgenoten schenkt dan €300.000 (zijn of haar deel) aan de twee kinderen (in dit geval dus €150.000 per kind). U kan zo 4 schijven van €150.000 schenken aan 3%. Conclusie: zelfs voor grotere bedragen bestaan fiscaalvriendelijke oplossingen zonder patrimoniumvennootschap.

Uiteraard is elke situatie verschillend, een aanpak op maat is absoluut noodzakelijk.

Successieplanning is in de eerste plaats ieders concrete behoeften erkennen en voor mekaar zorgen. Dit geldt niet in het minst voor de gezinswoning. Contacteer ons gerust voor een afspraak zodat we de voor u meest gunstige oplossing kunnen uitwerken.