Albert en Paola doen het! - Successiehuis

Albert en Paola doen het!

6 januari 2021
Albert en Paola

Ik geef toe, een saillante titel. Maar sinds kort heeft successieplanning Laken bereikt. Koning Albert (86) en Koningin Paola (83) hebben hun huwelijkscontract aangepast. Nooit te oud om te optimaliseren. Plannen met een huwelijkscontract, hoe doe je dat?

Gemeenschapsstelsel?

De meeste koppels hebben geen huwelijkscontract waardoor automatisch het wettelijk stelsel van gemeenschap van toepassing is. Eenvoudig gezegd is dan alles gemeenschappelijk, uitgezonderd de goederen die één van de echtgenoten tijdens het huwelijk erft, geschonken krijgt of verwerft via een testament. Ook goederen die de partners al hadden voor het huwelijk, blijven eigen. Alle beroepsinkomsten, beleggingsinkomsten of huurinkomsten zijn gemeenschappelijk, tenzij anders bepaald in het huwelijkscontract.

Scheiding van goederen?

In het stelsel van scheiding van goederen zijn de vermogens gescheiden. Elke echtgenoot behoudt zijn of haar goederen en de (huur)inkomsten hiervan zijn eveneens eigen. De beroepsinkomsten blijven persoonlijk en vallen dus niet in de gemeenschap (simpelweg omdat er geen gemeenschappelijk vermogen is). Partners kunnen wel degelijk iets samen bouwen of verwerven, maar dan spreken we over vastgoed of beleggingen in onverdeeldheid. Beide echtgenoten bezitten dan de onverdeelde helft in dergelijke goederen. Scheiding van goederen vereist steeds een contract, opgesteld voor een notaris.

Wijzigen

Wat veel koppels niet weten, is dat je steeds van stelsel kan wijzigen. Men noemt dit een grote wijziging. Jonge partners, gehuwd met wettelijk stelsel, kunnen later beslissen om te opteren voor een scheiding van goederen als één van twee zelfstandig wordt (en de facto meer risico’s neemt). Daarnaast kan je altijd kleinere wijzigingen aan jouw huidig stelsel aanbrengen. Goederen verschuiven van het eigen vermogen naar de gemeenschap of omgekeerd of het invoegen van een keuzebeding zodat de langstlevende partner beter beschermd wordt? Dat zijn vrij courante aanpassingen, die je via een eenvoudige akte kan aanbrengen.

Impact

De impact van bepaalde wijzigingen kan significant zijn. Weloverwogen aanpassingen leiden tot een substantiële daling van de erfbelasting en/of een betere bescherming van elkaar als gehuwden. Zeker voor vijftigers en zestigers is het aan te raden om even stil te staan bij wat je wenst en te bekijken of het huwelijksstelsel of -contract hierop afgestemd is. Onze dagdagelijkse praktijk leert dat dit zelden het geval is. Weet wel dat  dit contract uiteindelijk zal bepalen wie wat erft.

Conclusie:

Een huwelijkscontract is een essentieel instrument van successieplanning, zowel bij een wettelijk stelsel van gemeenschap als bij een stelsel van scheiding van goederen. Check jouw situatie en pas aan waar nodig, net zoals Albert en Paola. Doe dit wel iets vroeger dan ons koninklijk koppel want last minute planningen kunnen leiden tot discussies, zeker als één van de kinderen hierdoor  onterfd zou worden. Delphine houdt de munitie klaar.

Jo Viaene

Jo.viaene@successiehuis.be