Je ouders wonen bij jou in? Let op de fiscale aandachtspunten - Successiehuis

Je ouders wonen bij jou in? Let op de fiscale aandachtspunten

6 maart 2020
fiscale aandachtspunten

Nu een rusthuis stilaan onbetaalbaar wordt rijst bij steeds meer mensen het idee om een zogenaamde kangoeroewoning in te richten, dit is een woning waar het gezin van de ouder(s) en het gezin van een kind samen wonen.

Het is als het ware een gedeelde gezinswoning.

Maar let op, juridisch kan de woning maar één eigenaar hebben, althans als ze wil in aanmerking komen als zorgwoning.

De vraag rijst dus hoe dat fiscaal het best kan worden georganiseerd, want bakstenen verschuiven van eigenaar heeft altijd een fiscale kostprijs.

Stel dat de ouders een groot huis hebben en dat ze aan één van hun kinderen voorstellen om te komen inwonen om voor hen te zorgen. Wanneer er niks geregeld wordt, dan zal de woning later, bij het overlijden van de ouders, gewoon in de nalatenschap vallen en daar verdeeld worden tussen de verschillende erfgenamen.

Is er maar één kind, dan zal dat geen problemen stellen. De woning van de ouders waar ook het zorgdragend kind bij inwoont zal dan hoe dan ook terecht komen bij dat enig kind. Maar wat als er meerdere kinderen zijn? Dan zal het kind dat desgevallend voor lange tijd voor de ouders heeft gezorgd plots worden geconfronteerd met mede-eigenaars. En dat is allicht niet wat partijen wensen. Het gezin van het zorgdragend kind heeft immers ook al die jaren in de ouderlijke woonst gewoond.

Wil je een duurzame oplossing hiervoor uitwerken die voor iedereen aanvaardbaar is, dan kan je best in actie schieten.

De ouders zouden bijvoorbeeld hun woning aan het zorgdragend kind kunnen legateren via een testament. Idealiter kan dit zelfs buiten deel gebeuren, bij wijze van dank voor de genoten zorg.

Maar wat als het beschikbaar deel van de ouders niet groot genoeg is om buiten deel te schenken? Dan zou men kunnen overwegen om de woning in eerste instantie aan alle kinderen samen te schenken, gevolgd door een uit onverdeelheidtreding ten gunste van het zorgdragend kind.

Of de ouders zouden hun woning simpelweg kunnen verkopen aan het zorgdragend kind en de verkoopprijs die ze ontvangen stelselmatig terug aan het zorgdragend kind overmaken, bij wijze van vergoeding voor de genoten zorg. Mits er een nauwkeurig opgestelde zorgovereenkomst is, kan dit een mooie oplossing zijn.

Uiteraard zullen de hier voorgestelde oplossingen opnieuw anders moeten zijn wanneer het zorgdragend kind niet gaat inwonen in de woning van de ouders, maar wanneer omgekeerd de ouders komen inwonen in de woning van het zorgdragend kind.

Successieplanning is in de eerste plaats elkaar beschermen en comfort bieden. Contacteer ons gerust voor een afspraak zodat we voor jou de meest gunstige oplossing kunnen uitwerken.