Successieplanning kost ook geld.. - Successiehuis

Successieplanning kost ook geld..

4 mei 2022

Je mag met een successieplanning dan al wel voor ogen hebben om een optimalisatie te realiseren inzake erfbelasting, je mag nooit uit het oog verliezen dat met een planning ook kosten kunnen gepaard gaan. Het is dus altijd nuttig om de kosten en baten tegen mekaar af te wegen.

Een voorbeeld

Om een en ander te illustreren vertrekken we van de volgende situatie:  Een echtpaar heeft in het gemeenschappelijk vermogen een gezinswoning van € 500.000 en een beleggingsportefeuille van € 450.000. Daarnaast bezit mijnheer ook een bouwgrond van € 500.000 die tot zijn eigen vermogen behoort, vermits hij deze van zijn ouders heeft geërfd. Ze hebben 2 gemeenschappelijke kinderen van respectievelijk 20 en 9 jaar. De gezinswoning kan – via een clausule in het huwelijkscontract – belastingvrij aan de langstlevende van de echtgenoten worden toebedeeld (keuzebeding).

Stel dat mijnheer overlijdt, dan bedraagt  de verschuldigde erfbelasting uiteindelijk € 44.512,5. Nog altijd een smak geld.

Magazinepraat

In een magazine had mijnheer gelezen dat een schenking bij leven interessant is om successierechten te besparen. Hij beslist dan ook om zijn bouwgrond weg te schenken aan beide kinderen.  Bij zijn later overlijden bedraagt de verschuldigde erfbelasting daardoor nog slechts € 8.512,5. Zowaar een heel mooie besparing aan erfbelasting!

Maar, maar, maar, daarbij moet je ook rekening houden met de schenkbelasting en de kosten die  in dit voorbeeld (schenking van 100% van de bouwgrond) oplopen tot € 29.439,24! Uiteraard moet deze kost onmiddellijk bij de schenking worden betaald.

Zo is de besparing aan erfbelasting zo goed als opgesoupeerd.

Dus niet plannen? 

Toch wel, elke situatie is anders en om die reden loont het de moeite om met specialisten diverse alternatieven te bekijken.

Een ervaren deskundige had in de voorliggende situatie geadviseerd om de bouwgrond in schijven te schenken met tussenperiodes van 3 jaar of om de bouwgrond in te brengen in het gemeenschappelijk vermogen. Of misschien was verkopen een beter idee, gevolgd door een bankgift van de ontvangen verkoopprijs.  Al deze alternatieven waren een pak goedkoper uitgevallen. Planning vereist dus kennis van zaken.

Planning is meer dan erfbelasting besparen

Daarnaast kunnen er andere motieven spelen dan erfbelasting besparen, bijvoorbeeld één van je erfgenamen extra beschermen of een specifieke erfgenaam of persoon bevoordelen. De redenen voor een planning zijn immers niet eenzijdig fiscaal maar ook familiaal, geïnspireerd door de familiale situatie die voor iedereen verschillend is.

Wil je samen met ons kijken wat voor jouw concrete situatie de meest geschikte oplossing is? Neem dan gerust contact met ons op.

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be