Al eens van een doorgeefschenking gehoord? - Successiehuis

Al eens van een doorgeefschenking gehoord?

14 september 2021

We worden almaar ouder en dat is goed nieuws. Een gevolg hiervan is dat erfenissen later openvallen, waardoor erfgenamen pas op latere leeftijd erven. Wist je dat je de ontvangen erfenis dan gratis kan overmaken aan jouw eigen (klein)kinderen?

De erf- en schenkbelasting werd in 2018 grondig aangepast. Een belangrijke maatregel is een nieuwe vrijstelling van schenkbelasting, opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit onder het artikel 2.8.6.0.9.

Algemeen: iemand die goederen heeft verkregen uit een nalatenschap die op of na 1 september 2018 opengevallen  is, kan deze goederen onder een gunstig fiscaal statuut doorschenken aan zijn of haar afstammelingen.

Wat zijn de concrete voorwaarden?

Deze nieuwe regeling is een Vlaamse regeling, wat inhoudt dat zowel de nalatenschap als de schenking onder de Vlaamse regels moet vallen.

Er is daarnaast een tijdsvoorwaarde. De vrijstelling van schenkbelasting geldt slechts indien de schenking wordt gedaan binnen het jaar na het overlijden van de erflater uit wiens nalatenschap de schenker de goederen heeft verkregen die hij doorschenkt. Om elke discussie omtrent deze tijdsvoorwaarde uit te sluiten, is bepaald dat de doorgeefschenking altijd notarieel moet gebeuren.

De doorgeefschenking is niet voor iedereen. De schenker moet erfbelasting hebben betaald volgens het tarief in de rechte lijn. Dat wil zeggen dat de ontvangen erfenis afkomstig moet zijn van een ouder, grootouder, echtgenoot, partner, ex-partner (indien er gemeenschappelijke kinderen zijn), stiefouder, zorgouder, volle adoptant of zelfs gewone adoptant (onder voorwaarden). De begiftigde van de schenking moet een afstammeling zijn van de schenker (kind, kleinkind, achterkleinkind,..) of iemand die met een afstammeling is gelijkgesteld. We denken dan aan stiefkinderen, zorgkinderen of geadopteerde kinderen.

Je kan zowel roerende als onroerende goederen doorschenken. Voor vastgoed moet het om dezelfde goederen gaan als diegene die de schenker heeft geërfd. Voor roerende goederen wordt enkel gekeken naar de waarde ervan.

Er zijn uiteraard grenzen aan de vrijstelling van schenkbelasting.

  • Eerste regel: je kan niet meer goederen doorschenken onder deze regeling dan de bruto waarde van de met erfbelasting belaste goederen . Stel dat je als schenker zelf €500.000 hebt geërfd, dan kan je maximaal €500.000 doorschenken.
  • Tweede regel: de vrijstelling wordt enkel toegekend ten belope van het bedrag van de erfbelasting, betaald door de schenker. Stel dat je dus in ons voorbeeld €38.263 aan erfbelasting hebt betaald, dan kan je doorschenken aan de volgende generatie, maar de vrijstelling aan schenkbelasting is beperkt tot €38.263.

 

Conclusie: Erf je op oudere leeftijd van je bejaarde ouder en heb je de centen of goederen niet echt meer nodig? Dan kan je op een optimale manier gebruik maken van de doorgeefschenking.  Zo breng je  jouw vermogen belastingvrij bij de volgende generatie zonder verdere poespas.

Jo Viaene

jo.viaene@successiehuis.be