Erft jouw partner de gezinswoning als die in een vennootschap zit? - Successiehuis

Erft jouw partner de gezinswoning als die in een vennootschap zit?

30 januari 2021

We vertrekken van de situatie waarbij je gezinswoning voor de volle eigendom toebehoort aan je vennootschap en we stellen ons de vraag in hoeverre je partner dan al dan niet je gezinswoning erft bij jouw overlijden.

We kunnen 2 verschillende situaties onderscheiden:

a. Je bent gehuwd:

 1. Heb je kinderen, dan erven zij de blote eigendom van de aandelen en je partner het vruchtgebruik. Je partner krijgt dus géén vruchtgebruik dat rechtstreeks op de gezinswoning betrekking heeft maar wel op de aandelen van de vennootschap die eigenaar is van de gezinswoning. Dit betekent dus dat je partner niet zomaar het recht verkrijgt om in de woning te blijven wonen. Dat moet je anders zien te regelen!
 2. Heb je geen kinderen en behoort de vennootschap tot jullie huwelijksgemeenschap, dan erft je partner de volle eigendom van de aandelen van de vennootschap. Hij of zij wordt er dus ten volle baas van en kan naar eigen goeddunken beslissen of de vennootschap blijft bestaan dan wel ontbonden wordt. In dat laatste scenario gaat de gezinswoning dan ook rechtstreeks naar je partner.
 3. Heb je geen kinderen en behoort de vennootschap tot je eigen vermogen, dan zal je partner opnieuw enkel het vruchtgebruik op de aandelen krijgen terwijl de blote eigendom naar je andere erfgenamen gaat, bijvoorbeeld je broers, zussen of ouders) Maar hier zijn er 2 uitzonderingen waarbij je partner toch de volle eigendom erft:
  1. Wanneer jij en je partner de vennootschap samen in onverdeeldheid bezaten. Voorbeeld: je bent samen met je partner de zaak begonnen jullie zijn samen onverdeeld mede-eigenaar, elk voor 50%.
  2. Wanneer de overige erfgenamen niet-bevoorrechte erfgenamen zijn uit de vierde orde (bijvoorbeeld ooms of tantes).

b. Je bent niet gehuwd: je partner erft niks van rechtswege van jouw, ongeacht je wettelijk dan wel feitelijk samenwonend was.

  1. De wettelijk samenwonende partner erft van rechtswege het vruchtgebruik op de gezinswoning, maar hier spreken we juridisch niet van een gezinswoning, maar van aandelen. Daar heeft de wettelijk samenwonende partner dus geen wettelijk vruchtgebruik op.
  2. De feitelijk samenwonende partner erft van rechtswege niks.

Zit je met vragen? Na een introductiegesprek gaan we samen aan de slag. Concreet, helder en oplossingsgericht.

 Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be