Denk tijdig aan een zorgvolmacht voor uw gezinswoning - Successiehuis

Denk tijdig aan een zorgvolmacht voor uw gezinswoning

31 mei 2019
zorgvolmacht gezinswoning

Partners kunnen voorzien in een wederzijdse zorgvolmacht waardoor ze aan elkaar de bevoegdheid geven om de gezinswoning alleen te beheren wanneer de andere daartoe niet meer in staat is.

En het woordje beheer kan je héél ruim interpreteren, zelfs in die mate dat je aan je partner de bevoegdheid kan geven om de woning te verkopen en zelfs een nieuwe woning te kopen.

Dit kan zeer nuttig zijn wanneer bijvoorbeeld zou blijken dat iemand van jullie beiden zo hulpbehoevend wordt dat het eigenlijk niet langer haalbaar is om nog in de bestaande woning te blijven. Eerder dan direct naar een verzorgingsinstelling te moeten verhuizen kan de partner-lasthebber dan beslissen om de bestaande woning te verkopen en in de plaats een meer aangepaste woning te kopen. Dit kan dan bijvoorbeeld een kleinere woning zijn, of een woning op het gelijkvloers, of een woning die dicht bij het ziekenhuis ligt. De partner-lasthebber kan daar dankzij de volmacht autonoom over beslissen.

Het kan ook minder ingrijpend gebeuren uiteraard. De partner lasthebber zou zo bijvoorbeeld  evengoed kunnen beslissen om de bestaande woning te verhuren en een nieuwe woning te huren.

Of nog, de bestaande woning wordt verkocht en in de plaats wordt een nieuwe woning gehuurd.

Zorg er dan wel voor dat in de volmacht ook wordt vermeld dat de partner-lasthebber de gelden uit de verkoop vrij kan beleggen en er vrij kan over beschikken.

Misschien ook nuttig in dit verband is om te voorzien in de bevoegdheid om erfenissen en/of schenkingen te ontvangen in naam van en voor rekening van de andere partner. Het kan immers zijn dat de andere partner op een gegeven moment een kapitaal krijgt en dat de partner-lasthebber dat geld eigenlijk wel nuttig kan gebruiken voor het onderhoud of de (her)inrichting van de gezinswoning.

Indien géén van jullie beiden op een gegeven ogenblik over voldoende liquiditeiten beschikken, voorzie dan in de volmacht ook dat de partner-lasthebber desgevallend hiervoor een lening kan aangaan en/of de nodige waarborgen kan stellen.

Tot slot, en voor de goede orde, vermeld voor zover als nodig uiteraard ook dat de partner-lasthebber ook alle gewone daden van beheer kan stellen, waaronder het betalen van alle facturen, het aanstellen van een poetsvrouw of een tuinman. Op die manier is iedereen er van verzekerd dat de woonst in goede staat van onderhoud blijft.

Zit je met vragen hieromtrent of wil je samen met ons bekijken hoe je best je zorgvolmacht formuleert, geef ons dan gerust een seintje zodat we dit samen met u in detail kunnen doornemen.