Je bedrijf verkocht? Dat kan de successiefactuur stevig verhogen! - Successiehuis

Je bedrijf verkocht? Dat kan de successiefactuur stevig verhogen!

4 maart 2023

Uit het leven gegrepen.

Pedro geniet van zijn welverdiend pensioen. Een aantal maanden geleden heeft hij zijn bedrijf verkocht voor een slordige 2 miljoen euro. Hij overwintert in de zuiderse zon, maar op een Italiaans terras – nippend aan een limoncello – wordt hij plots onwel.  Een hartaderbreuk zorgt voor een veel te vroeg overlijden.

Zaakjes op orde

Pedro was een man die plannen maakte. Met zijn private banker (zijn beleggingsportefeuille was een goede €500.000) had hij een aantal jaren geleden becijferd wat de gevolgen waren van zijn overlijden. Financieel bleek dat mee te vallen omdat zijn voornaamste bezit, met name de waarde van de aandelen van zijn vennootschap, kon genieten van een gunsttarief van 3% aan erfbelasting. Die gehate successiekost was al bij al vrij schappelijk. Pedro had verder niets meer ondernomen.

Een verrassing van formaat

Diezelfde private banker trekt wat bleekjes weg. Hij zit na Pedro’s schielijk overlijden met de familie samen om een overzicht te bezorgen van  de diverse beleggingen die Pedro in portefeuille had. Uiteraard werd de 2 miljoen die voortkwam uit de verkoop van de aandelen ondertussen belegd.  Die ettelijke miljoenen kunnen nu echter niet meer genieten van het gunsttarief van 3% . Dat tarief geldt enkel voor specifieke vennootschappen met een familiaal karakter. Die familiale vennootschap was verkocht en de opbrengst werd belegd in beursgenoteerde aandelen en beleggingsfondsen van de bank. Gewone beleggingen (aandelen, obligaties, fondsen, spaarrekeningen) genieten echter geen gunsttarief, waardoor de familie 27% aan erfbelasting verschuldigd is. Dat maakt zo maar even een verschil van €480.000 op de ontvangen verkoopprijs, een domper van formaat.

Oh had ik maar

De private banker had na de afspraak met de familie een woelige nacht. Was het niet zijn taak om de familie in te lichten over deze problematiek?  Er waren immers eenvoudige oplossingen om de hoge successierechten te vermijden.

Wat hebben we vandaag geleerd?

Niets staat stil, alles is steeds in beweging. Dit heeft gevolgen, ook op het vlak van successieplanning. Laat daarom regelmatig eens checken of en wanneer er bijsturing nodig is.

Jo Viaene

Jo.viaene@successiehuis.be