Een tweede huwelijk? - Successiehuis

Een tweede huwelijk?

21 januari 2022

Na een turbulente periode heb je de liefde opnieuw ontdekt. Je nieuwe relatie loopt op wieltjes, de kriebels in de buik zijn terug en je maakt plannen om definitief bij elkaar in te trekken. Jouw partner spreekt zelfs over huwen. Is dat wel  verstandig als je beiden kinderen hebt?

Perfect advies bestaat niet. Elke situatie in anders. Er is geen draaiboek voor relatievormen en al zeker niet voor nieuw samengestelde gezinnen. We geven een aantal ankerpunten.

Inventariseer

Een tweede huwelijk is een nieuwe start. Alles wat je al bezit voor het tweede huwelijk, blijft eigen vermogen. Dat is een belangrijke vaststelling. Er is dus in principe geen risico dat de kinderen van jouw aanstaande later aanspraak zouden maken op goederen die tot je eigen vermogen behoren. Let wel, daarvoor is vereist dat je eigen goederen – bijvoorbeeld de tegoeden op jouw bankrekening –  niet zomaar gaat vermengen met een gemeenschappelijke rekening die je tijdens het huwelijk gebruikt.

Kies

Een tweede huwelijk verdient een goed huwelijkscontract. Dat is een notariële akte waarin de toekomstige echtgenoten duidelijk oplijsten wat ieders eigen goederen zijn en wat de afspraken zijn tijdens het huwelijk en bij  de ontbinding ervan. De meeste koppels huwen onder het klassieke stelsel, het zogenaamde wettelijk stelsel, waarbij alle inkomsten tijdens het huwelijk gemeenschappelijk zijn. Toch merken we dat echtgenoten bij een tweede huwelijk vaker opteren voor een stelsel van volledige scheiding van goederen omdat de inkomsten en de vermogens in dit stelsel beter uit elkaar worden gehouden. Een stelsel van scheiding van goederen kan  – sedert de hervorming van het huwelijksvermogensrecht – clausules bevatten die  extra ‘solidariteit‘ tussen de echtgenoten voorziet.

Finetune

Nadat je een stelsel hebt gekozen kan je nog bepalen wat jouw kersverse echtgenoot zou erven bij jouw overlijden. Wil je het vruchtgebruik beperken of net maximaliseren? Op alle goederen of bepaalde goederen? Wil je een bepaald deel van jouw vermogen exclusief voorbehouden voor je eigen kinderen? Dat kan, op voorwaarde dat de juiste clausules in het contract voorzien zijn. Maatwerk dus.

Wees creatief

Je hoeft uiteraard niet alles te beslissen in het huwelijkscontract. Nadien kan – en cours de route – bijgestuurd worden, bijvoorbeeld via een testament. Een testament is flexibel, niet duur en zeer effectief.  Of maak gebruik van een  beding van aanwas om goederen zonder erfbelasting en zonder bemoeienis van de eigen kinderen aan elkaar na te laten.

Stuur bij

Niets is voor de eeuwigheid. Bekijk dus minstens om de 5 jaar of jullie de gekozen regeling moeten aanpassen. Het vermogen verandert, de wetgeving verandert, de relatie met de kinderen verandert, kortom redenen genoeg om bij te sturen. Weet dat dit altijd kan, al kost dit soms wat moeite en tijd.

En geniet!

Jo Viaene

Jo.viaene@successiehuis.be