Waar ligt dat huwelijkscontract? - Successiehuis

Waar ligt dat huwelijkscontract?

9 oktober 2018
huwelijkscontract

Weinig mensen beseffen het, maar huwen is een cruciale gebeurtenis. Mensen investeren een ‘arm en een been’ om een perfect feest op poten te zetten, maar de juridische  en financiële gevolgen van het huwelijk, daar liggen ze veel minder van wakker. Vreemd.

In de perfecte wereld stelt elke ‘kandidaat-huwer’ zich een aantal vragen:

  • wat als ik zou komen te overlijden?
  • wat als er een haar in de boter zit? (lees scheiding)
  • Wat als één van beiden zelfstandig is en risico’s neemt?

Slechts één gids geeft antwoord op al deze vragen: jouw huwelijkscontract. Dit contract is de grondwet, de bijbel voor de religieuzen onder ons.

Dat contract verdient meer tijd en respect. De meeste mensen raadplegen geen notaris of adviseur voorafgaand aan het huwelijk. Ze zijn dan getrouwd ‘zonder contract’ & we spreken dan van het wettelijk stelsel. Voor velen volstaat dit bijvoorbeeld als er weinig eigen goederen zijn (van voor het huwelijk) of als beide echtgenoten op geen enkel vlak risico’s lopen. Toch verdient het minstens één afspraak om zelfs bij een wettelijk stelsel even stil te staan.
Wat houdt het in? Wat gebeurt er met de inkomsten tijdens het huwelijk? Wat bij een erfenis? Zijn er goederen die eigen zijn, maar die men toch gemeenschappelijk wil maken? Dan kan een contract alsnog nuttig zijn. Bij een dergelijke bespreking gaan mensen beseffen hoe belangrijk deze keuzes zijn en wat de impact is op langere termijn.

Echtgenoten die wel een huwelijkscontract hebben (bijvoorbeeld met volledige scheiding van goederen) doen er goed aan dit regelmatig opnieuw tegen het licht te houden. Een contract dat twintig jaar na datum wordt bovengehaald – meestal wat vergeeld en verfrommeld als men het al terugvindt ????  – bevat lachwekkende opsommingen van goederen die al lang uit het ‘patrimonium’ verdwenen zijn. Dit kan gaan over aandelen, een servies, auto’s of beleggingsportefeuilles. Het kan zeker geen kwaad dit om de vijf jaar te updaten. Duidelijk stipuleren wie wat bezit is bij een scheiding van goederen erg belangrijk. Het is dan ook het ideale moment om te vermelden wat beiden elk voor 50% bezitten, in onverdeeldheid. Bovendien laat een contract scheiding van goederen toe een beperkt gemeenschappelijk vermogen te creëren, een mogelijkheid die in de praktijk onderbenut wordt.

Huwen is in principe voor het leven, uw huwelijkscontract groeit mee. Toch is het mogelijk tijdens de rit van contract te veranderen of het contract te verfijnen. Dit is zeker aangewezen als één der echtgenoten zelfstandig wordt of indien het vermogen drastisch wijzigt. Bovendien zitten we met gewijzigde wetgeving  (sinds 1 september) en nieuwe mogelijkheden. Oude contracten verdienen daarom sowieso een check.

Conclusie: Huwen is kiezen. Een zaal, de perfecte outfit, maar ook een passend huwelijkscontract. Praat erover met een adviseur die je kan gidsen doorheen het labyrint aan mogelijkheden. Hou het eenvoudig, maar zorg dat je na het huwelijksfeest (de dag nadien of 30 jaar later) niet met een kater wakker wordt. Doe deze oefening elke vijf jaar opnieuw.

Wil je hierover praten of een scan van uw huidig contract? Maak een afspraak.