Hoe kan u best uw digitale nalatenschap organiseren? - Successiehuis %

Hoe kan u best uw digitale nalatenschap organiseren?

27 november 2021

Hebt u het ook al eens meegemaakt dat u iemand doodleuk ziet poseren met een grappige foto op Facebook terwijl u weet dat die persoon inmiddels is overleden?

Dit soort pijnlijke digitale blunders komen steeds vaker voor, net doordat ons leven steeds meer digitaal verloopt en ons digitaal alter ego in principe blijft bestaan, ook na onze dood.

Wil u dat voor u zelf vermijden, dan is het belangrijk dat u daar tijdig rekening mee houdt. Op Facebook en Google kan u nog relatief eenvoudig via het menu van de instellingen bepalen wat er met uw data moet gebeuren na uw overlijden, maar het gaat natuurlijk over veel meer dat. Hoeveel apps hebt u zo niet staan op uw smartphone, en hebt u daar inzicht in wat er met uw data daar gebeurt? Vermoedelijk niet, want de waarheid gebiedt te zeggen dat het vaak een kluwen is.

Het kan een goed advies zijn om al uw paswoorden en logins te verzamelen in één (digitaal) document en ervoor te zorgen dat dit document enkel maar toegankelijk is door al uw erfgenamen samen. Zo kan u vermijden dat één van erfgenamen met uw paswoorden aan de haal gaat en de overige erfgenamen nadeel berokkent.

Dit kan de facto het geval zijn wanneer u het paswoord tot dat centraal document in uw bankkluis legt. Een bankkluis zal immers maar kunnen worden geopend in aanwezigheid van alle erfgenamen samen. Alle erfgenamen krijgen bij het openen van de bankkluis bovendien een gedetailleerde inventaris van de inhoud van de kluis, zodat er geen misverstand kan bestaan.

Het paswoord voor uw bankkluis legt u uiteraard best niet in uw bankkluis zelf, vermits dan de bankkluis dreigt te moeten worden open gebroken, met als gevolg dat uw erfgenamen zullen moeten opdraaien voor die extra kosten. U hoeft niet bang te zijn dat na uw overlijden één van uw erfgenamen met dat paswoord uw bankkluis zal kunnen leeg plunderen, want de bank zal die kluis meteen blokkeren bij uw overlijden en zal die pas terug openen mits voorlegging van een attest of akte van erfopvolging.

U zou daarnaast ook uw paswoorden kunnen bijhouden op uw smartphone en de toegangscode tot uw telefoon aan uw erfgenamen kenbaar maken. Maar dat lijkt ons een minder goed idee. Uw telefoon kan immers verloren gaan of hij kan worden meegenomen door één van uw erfgenamen.

En om het allemaal nog wat moeilijker te maken: stel u voor dat u uw documenten in een of andere digitale kluis zou stockeren die enkel toegankelijk is via ITSME, maar dat uw erfgenamen het ITSME paswoord niet kennen. Wat dan? Dan zal het zaak zijn om in de instellingen van de digitale kluis in kwestie iemand te hebben aangeduid die toegang krijgt tot de kluis bij uw overlijden….

En tot slot, vermits iedereen steeds meer digitaal bankiert, houdt u er ook best rekening mee dat ook de bankapps automatisch worden geblokkeerd bij uw overlijden….

Als u zich optimaal wil organiseren met betrekking tot uw digitale nalatenschap, dan is actie vereist. Laat ons dit samen bespreken en inbedden in een totaalaanpak van uw dossier.  Samen zoeken we naar de best mogelijke oplossingen.

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be