Het Vlaams regeerakkoord en erfbelastingen: de olifant heeft een muis gebaard - Successiehuis

Het Vlaams regeerakkoord en erfbelastingen: de olifant heeft een muis gebaard

30 september 2019
erfbelastingen
De kersverse Vlaamse regering heeft vandaag de krijtlijnen van het regeerakkoord voor de periode 2019-2024 voorgesteld.

 

Wat voorafging

De kersverse Vlaamse regering heeft vandaag de krijtlijnen van het regeerakkoord voor de periode 2019-2024 voorgesteld. Van de ronkende verklaringen inzake verlaging van de erfbelasting blijft in het regeerakkoord weinig over.

De nota De Wever, de basis voor de onderhandelingen, sprak van een volledige vrijstelling inzake erfbelastingen voor de langstlevende echtgenoot of wettelijke samenwonende partner, alsook voor de inwonende kinderen tot 18 jaar.


Wat het wordt

Zover is het niet gekomen. Zoals voorspeld in onze blog van eind augustus was de budgettaire impact van dit voorstel, minstens 150 miljoen euro, te zwaar. De nieuwe regering heeft immers heel wat andere katten te geselen (mobiliteit, jobs, zorg, onderwijs, welzijn,..) en dan is het niet verwonderlijk dat de daling van de erfbelasting niet de grootste prioriteit geniet.

Laat ons ook niet vergeten dat er de laatste jaren al veel wijzigingen zijn doorgevoerd, denken we maar aan tariefwijzigingen in de erfbelastingen, maar ook federaal aan het nieuwe erfrecht en het aangepaste huwelijksvermogensrecht.

Staat er dan helemaal niets over erfbelastingen in het Vlaams regeerakkoord?

Toch wel, er staat letterlijk: “iedereen zal tot €12.500 kunnen nalaten aan vrienden aan het tarief van de rechte lijn in het kader van een samenlevingsneutraal en dus singlevriendelijker beleid”.

Hoe we dit juist moeten interpreteren zal de komende weken wel duidelijk worden, maar het heeft er alle schijn van dat iedereen aan een niet-familielid een beperkte som zal kunnen nalaten (bijvoorbeeld via testament) zonder de torenhoge erfbelastingen die voor de categorie ‘anderen’ van toepassing zijn. Vaak betaalden ‘vrienden’ 55% aan erfbelastingen op erfenissen. Dit zou nu voor een eerste schijf van €12.500 fors worden gemilderd.

Voorts zou er volgens bepaalde bronnen gemorreld worden aan de zogenaamde driejaartermijn. Bankgiften of schenkingen voor een notaris in Nederland zijn slechts vrij van erfbelasting na een termijn van drie jaar. Deze termijn zou opgetrokken worden naar vier jaar, waardoor meer schenkingen uiteindelijk toch onderhevig worden aan erfbelastingen.

Plannen blijft aangewezen
Het is zonneklaar dat dit niet de grote doorbraak is die sommigen hadden verwacht. Vlamingen blijven aangewezen op een goede planning. Enerzijds om elkaar als partner of echtgenoot afdoende te beschermen, anderzijds om ervoor te zorgen dat de erfbelastingen horizontaal (tussen partners), maar ook verticaal (naar kinderen of kleinkinderen of anderen) geoptimaliseerd worden. 

*Gebaseerd op teksten, gekend op 30 september 2019 (en dus nog niet definitief)