Ruzie - Successiehuis

Ruzie

4 december 2020
Ruzie gezin

Het gebeurt in de beste families[1]. 6 tips om dit te vermijden.

[1] We gaan uit van een gezin met kinderen

 

1. begin op tijd

Op tijd plannen betekent niet alles op jonge leeftijd zomaar wegschenken. Durf wel nadenken over de gevolgen van een overlijden. Wie erft er als je nog geen kinderen hebt? Wat gebeurt er met de woning die jullie als samenwoners of jonggehuwden hebben gekocht? Een goed samenlevings- of huwelijkscontract en/of een testament maakt het verschil.

2. wees transparant

Elk kind heeft recht op een voorbehouden deel. Jouw kind of kinderen heeft (hebben)(samen) recht op de helft van jouw nalatenschap. Om deze zogenaamde reserve te beschermen worden alle geschonken goederen in waarde terug ‘in de pot’ gebracht. Giften aan jouw kinderen gebeuren dus best transparant zodat nadien geen discussies ontstaan over wie wat wanneer heeft ontvangen.

3. zorg voor bewijsstukken

Vaak springen families nonchalant om met giften. Het steunen van een kind in een moeilijke periode of het bijspringen in een bepaald bouwproject, het gebeurt met de beste bedoelingen. Je schrijft vlotjes geld over van de ene op de andere rekening. Als jouw kinderen later de rekeningen uitpluizen ligt daar een kiem van discussie. Het is absoluut verstandig om telkens een extra bewijsstuk op te stellen. Een stuk dat bewijst dat het om een gift gaat, eventueel met bepaalde voorwaarden eraan gekoppeld. Is het geen gift, dan is het waarschijnlijk een lening, met specifieke condities.

4. denk in volle eigendom

Is er niets voorzien, dan zal de langstlevende het vruchtgebruik erven van het vermogen van de partner of echtgenoot. De kinderen erven op datzelfde vermogen de blote eigendom. Voor vastgoed betekent dit dat de langstlevende de onderhoudskosten betaalt, maar grove herstellingen zijn voor rekening van de blote eigenaar(s). Ambiance gegarandeerd. Vermijd dit en bepaal in het huwelijkscontract of in jouw testament dat de langstlevende zaken in volle eigendom mag voorafnemen, naar eigen keuze.

5. regel een zorgvolmacht

De laatste jaren van het leven kunnen moeilijk zijn. Je bekwaamheid verliezen om te beslissen of zaken te tekenen, het komt steeds vaker voor. Anticipeer hierop met een zorgvolmacht. Leg hierin vast dat jouw partner en/of jouw kinderen kunnen beslissen over jouw vermogen en zorg. Als dit niet goed is geregeld tijdens die laatste moeilijke jaren, kunnen dan al wrijvingen ontstaan.

6. praat en stuur bij

Zwijgen is goud, ik dacht het niet. Praat op tijd met alle betrokkenen. Laat je bijstaan met raad en daad en neem jouw tijd om de verschillende alternatieven te bekijken. Niets is voor eeuwig. Minstens om de vijf jaar is een check-up van jouw situatie nuttig. Je verandert zelf, de omstandigheden veranderen, de wet wijzigt, jouw kinderen worden ouder. Een regeling die goed is op jouw veertigste voldoet niet meer als je zestig bent. Op tijd de zaken terug op punt zetten, een gouden zet.

Jo Viaene
jo.viaene@successiehuis.be