Successiekit voor de zelfstandige ondernemer - Successiehuis

Successiekit voor de zelfstandige ondernemer

6 januari 2021

Ondernemen is vooruitzien. Rekening houden met het onverwachte, daar moet je ondernemers anno 2020 niet meer van overtuigen. Covid-19 toont aan dat je snel moet kunnen schakelen, in alle omstandigheden. Maar heb je als ondernemer ook een draaiboek voor als jou iets overkomt?

Als ondernemer kan je wel degelijk bepaalde maatregelen nemen om te vermijden dat een (plots) overlijden, naast het emotioneel leed, grote drama’s met zich meebrengt.

Onze tips:

  • Zorg voor het juiste contract. Ondernemers staan er te weinig bij stil dat de onderneming in hun nalatenschap valt. Afhankelijk van het huwelijksstelsel en het huwelijkscontract gaat de zaak of KMO dan over op jouw echtgenoot en/of je kinderen. Maar is dit wel ideaal? Jonge ondernemers met minderjarige kinderen bijvoorbeeld zorgen er best voor dat hun echtgenoot aan het stuur kan komen na hun overlijden. Om dit te bekomen is wel actie vereist, hetzij via het huwelijkscontract, hetzij via een testament. Oudere ondernemers met een mooie KMO, die al in opvolging hebben voorzien, zien meer heil in een controlestructuur (bijvoorbeeld een maatschap).
  • Maak een scheiding tussen je zaak en je gezin. Zorg voor de juiste vennootschapsvorm. Een vennootschapsstructuur kan enigszins beschermen als het fout gaat. Het zou niet de eerste keer zijn dat een onderneming ten onder gaat na het overlijden van de drijvende kracht. Zorg voor een Chinese muur tussen het privé vermogen en de risico’s van de zaak.
  • Dek het overlijdensrisico in. Je hebt niet het eeuwig leven. Denk na over de gevolgen van een plots overlijden en voorzie voor je zaak en/of jouw gezin een ruime overlijdensdekking. Dat hoeft niet duur te zijn, zeker als je opteert voor polis met een dekking ‘overlijden door ongeval’. Dat lenigt de acute nood op korte termijn en geeft ademruimte om één en ander te bekijken en desgewenst te herlanceren. Voor jonge ondernemers een must.
  • Hou het eenvoudig. Doorheen de jaren ontstaat er een spaghettistructuur van vennootschappen en contracten. Bekijk toch eens of dit allemaal nog zin heeft. Probeer te vereenvoudigen waar mogelijk, dat bespaart kosten en maakt het overzichtelijk als je er zelf niet meer bent.
  • Maak op tijd een plan. Ondernemen en vooruitzien is op tijd de volgende generatie betrekken. Op jouw stoel blijven zitten tot je tachtigste is geen goed idee. Als je wil verkopen is het verstandig om dit tijdig met de kinderen te bespreken. Wie is geïnteresseerd en wat is een haalbare prijs? Hoe gaan de kinderen dit financieren als ze zelf overnemen? Wil je een deel schenken, weet dan dat aandelen van familiale vennootschappen genieten van een gunsttarief van 0%. Maar voldoet jouw vennootschap wel aan de voorwaarden?

 

Conclusie:

Als KMO-bedrijfsleider of vrije beroeper ben je constant in de weer. Toch kan het nuttig zijn eens achterover te leunen en na te denken over de gevolgen van jouw (plots) overlijden. We helpen je graag met deze oefening en voorzien eenvoudige, bruikbare en betaalbare oplossingen die jou en je familie gemoedsrust kunnen bieden.

Jo Viaene

Jo.viaene@successiehuis.be