Morgen zonder zorgen: de voorzorgvolmacht - Successiehuis

Morgen zonder zorgen: de voorzorgvolmacht

13 november 2018
voorzorgvolmacht

Je bent wat ouder, maar nog steeds in goede conditie? Prima. Toch loont het de moeite om na te denken wat er gebeurt wanneer je niet meer in staat zou zijn om je vermogen te beheren. Wie wil je daarbij betrekken en waarom? Wat zijn de wettelijke mogelijkheden?

Sinds een aantal jaar zit de voorzorgvolmacht in de lift. Vandaag zijn er al meer dan 100.000 voorzorgvolmachten opgesteld. Goed, maar er is zeker nog veel progressiemarge.

De voorzorgvolmacht is een overeenkomst waarbij je een volmacht geeft aan één of meerdere personen om jouw vermogen te beheren op het ogenblik dat je daar zelf niet meer toe in staat bent. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een hersenletsel, een verstandelijke handicap na een ongeval, ouderdom of geheugenverlies. Je kan dergelijke volmacht geven aan eender wie, dit hoeft niet noodzakelijk een familielid te zijn. Er is geen tussenkomst van een rechtbank nodig en je kan op voorhand bepaalde instructies op papier zetten.

Het is uiteraard belangrijk dat je nog fris van geest bent bij het opstellen van de voorzorgvolmacht (je moet “wilsbekwaam” zijn). De voorzorgvolmacht kan je zelf opstellen (onderhands), al dan niet met steun van een adviseur. Vaak wordt echter gewerkt met een notariële zorgvolmacht die meer mogelijkheden biedt.  De voorzorgvolmacht moet geregistreerd worden in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten (CRL), zodat de volmacht geactiveerd kan worden op het moment dat je niet meer wilsbekwaam bent. Zonder registratie in het CRL  is de volmacht waardeloos.

Met de voorzorgvolmacht vermijd je dat bij wilsonbekwaamheid een vrederechter moet tussenkomen. Partners kunnen elkaar bijvoorbeeld een volmacht geven zodat het totaal vermogen door de wilsbekwame kan worden beheerd. Je kan zelf vastleggen wat je begrijpt onder wilsonbekwaamheid, al zal in de praktijk vaak gewerkt worden met geneeskundige verslagen om elke discussie uit te sluiten.

De voorzorgvolmacht is een flexibel instrument dat te allen tijde kan worden herroepen. Heb je geen vertrouwen meer in diegene die je hebt aangeduid, dan kan je eenzijdig de volmacht herroepen. Uiteraard kan dit enkel als je op dat ogenblik nog wilsbekwaam bent.

Minister Geens heeft de voorbije regeerperiode de mogelijkheden verder verfijnd. Het bepalen van het rusthuis of de plaats waar iemand wil verzorgd worden (de meer persoonsgebonden zaken dus) kunnen nu ook via een dergelijke volmacht worden bepaald.

Kortom: een modern, flexibel instrument dat anticipeert op de dag van morgen.