5 tips voor een goede zorgvolmacht - Successiehuis

5 tips voor een goede zorgvolmacht

30 april 2019
zorgvolmacht

De zorgvolmacht is ‘hot’. Er zijn meer dan 100.000 volmachten opgesteld, ongeveer 100 nieuwe zorgvolmachten per dag. Maar waarom is dit zo belangrijk en wat is een goede zorgvolmacht? Een zorgvolmacht is een overeenkomst waarbij je de volmacht geeft aan één of meerdere personen om jouw financiële zaken te beredderen op het ogenblik dat je daar zelf niet meer toe in staat bent (door ziekte of ongeval) .

 

1. Maak de volmacht zo ruim mogelijk

Een zorgvolmacht is flexibel. Er zijn geen specifieke voorschriften dus de inhoud kan je zelf bepalen. Kies voor een ruime volmacht zodat diegene die de volmacht krijgt, alle noodzakelijke acties kan doen. Hou je de volmacht zeer beperkt, dan zal men alsnog toestemming van de rechtbank moeten bekomen voor zaken die niet in de volmacht zijn opgenomen.

2. Voorzie een opvolgend lasthebber

Denk verder dan vandaag. Je hebt een lasthebber aangesteld, maar wat als die zelf niet meer in staat is om zijn of haar taak te vervullen? Wel, dan wordt nu al een persoon aangesteld die in de plaats kan treden. Eenvoudig via dezelfde zorgvolmacht.

3. Kies voor maatwerk

Elke situatie is anders. Je hebt huisdieren of een kunstcollectie? Vermeld dan in de volmacht wat hier moet mee gebeuren of wie verantwoordelijk wordt. Ook ondernemers hebben er baat bij om bepaalde regelingen te treffen over hun bedrijf (stemrecht, zaakvoerderschap,..). Ouderen kunnen dan weer kiezen welke zorg ze willen als ze er zelf niet meer over kunnen beslissen.

4. Herbekijk

Een zorgvolmacht opstellen is verstandig. De volmacht regelmatig evalueren is dat ook. Je kan steeds zaken wijzigen in functie van persoonlijke omstandigheden. Elke wijziging moet wel geregistreerd worden. Een niet geregistreerde zorgvolmacht heeft immers geen uitwerking.

5. Doe het nu

Doe het op tijd, dus nu. Een zorgvolmacht is essentieel voor jong en oud. Vooral bij koppels ligt het voor de hand dat partners aan elkaar een zorgvolmacht geven om financiële zaken te regelen als één van hen (tijdelijk) onbekwaam is door ongeval of ziekte. De andere weg, via de rechtbank, is omslachtig, traag en te mijden in een periode waarin de emoties al hoog oplaaien.

Successiehuis helpt je graag op weg.