Je gezinswoning in een vennootschap? Actie! - Successiehuis

Je gezinswoning in een vennootschap? Actie!

12 april 2019
gezinswoning in vennootschap

Je gezinswoning in een vennootschap? Actie!

Is jouw partner gerust wanneer de gezinswoning in een vennootschap zit? Op latere leeftijd kan dit problematisch worden. Wacht niet tot je partner hiermee na een overlijden wordt geconfronteerd. Zet alle opties op een rij. 

Destijds hebben veel ondernemers hun villa in een vennootschap ondergebracht, een zogenaamde patrimonium vennootschap, ook wel “villa vennootschap” genoemd.

Daar zijn zeker goede redenen voor te bedenken geweest. Zo konden de kosten van de woning fiscaal in rekening worden gebracht, moest er minder loon worden uitgekeerd en was het belastbaar voordeel van alle aard al bij al redelijk.

Maar hoe moeten we deze situatie nu beoordelen wanneer je bijvoorbeeld  komt te overlijden en jouw partner verder wil wonen in de gezinswoning. Blijft dat dan nog steeds een goede situatie?

 

Het antwoord hierop is niet éénduidig. In zoverre de langstlevende echtgeno(o)t(e)  het vruchtgebruik van de aandelen geniet is er géén reden tot onmiddellijke paniek. Met de invoering van de nieuwe wet vennootschappen en verenigingen is het nu immers zo dat alle stemrechten van rechtswege aan de vruchtgebruiker toekomen. Jouw partner behoudt met andere woorden de zeggenschap in de vennootschap en kan zo de gewenste beslissingen nemen met betrekking tot de gezinswoning.

Maar tot zover de theorie. In de praktijk zien we vaak dat de langstlevende niet altijd even happig is om de vennootschap in stand te houden. Niet alleen vergt dat immers een pak administratie, maar bovendien is het ook niet gratis. Denk hierbij dan aan de boekhoudkosten en de zware fiscaliteit van het voordeel van alle aard. En dan zwijgen we nog over de ongewilde complexiteit van deze situatie. Kan je je voorstellen dat jouw partner op 80-jarige leeftijd  die vennootschap naar behoren moet blijven besturen?  Is dat echt wenselijk?

Bekijk dus op tijd wat met je vennootschap moet gebeuren. Opdoeken? Schenken? Splitsen? Het vastgoed zelf er terug uithalen? Verkopen? Alle pistes hebben hun eigen consequenties. Wacht niet tot de langstlevende dit probleem op zijn of haar bord krijgt.

Zit je met vragen? Na een introductiegesprek gaan we samen aan de slag. Concreet, helder en oplossingsgericht.