Een prachtig geschenk voor je geliefde: een huwelijkscontract! - Successiehuis

Een prachtig geschenk voor je geliefde: een huwelijkscontract!

14 februari 2022

Je echtgenote verjaart, het is Valentijn of je bent x jaar getrouwd: het klassieke dilemma: wat kan je nog verzinnen om haar te verrassen? Al eens aan een huwelijkscontract gedacht? Ik dacht het niet…

Origineel en uitzonderlijk

Mensen met een huwelijkscontract  zijn relatief uitzonderlijk. 60 à 70% van de gehuwde koppels heeft geen contract opgesteld. Dat komt omdat jonge trouwers weinig of geen vermogen hebben of uit pure onwetendheid. Anderen besteden liever wat extra budget aan een prachtige jurk of een fenomenale ring in plaats van geld uit te geven aan dure adviseurs. ‘We regelen dat later wel’, ja ja. Als je voorstelt een contract op te stellen, dan ben je dus minstens origineel.

Waarom een contract?

Een huwelijkscontract biedt ongekende mogelijkheden. Dit contract is eigenlijk de grondwet van het samenleven, een soort bijbel die vastlegt wie wat bezit en wie wat verkrijgt als één van de echtgenoten komt te overlijden. De afspraken die echtgenoten in dit contract vastleggen, krijgen absolute voorrang op alle andere regels van het erfrecht. Zo kan je dus rechtstreeks bepalen wat de langstlevende erft voordat de kinderen tot de nalatenschap komen.

Beschermen en miserie vermijden

Echtgenoten wensen elkaar te beschermen. Wat je samen opbouwt is voor elkaar en pas later voor de kinderen. Welnu, als jullie dit wensen, dan kan dit perfect via het huwelijkscontract geregeld worden. Doe je dit niet, dan zullen de kinderen bij het eerste overlijden al een serieuze vinger in de pap hebben. In veel families de bron van jarenlange miserie.

 Dynamisch

Een huwelijkscontract heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Jonggehuwden hebben specifieke wensen, afgestemd op hun vermogenssituatie. De kinderen zijn nog jong en dus minderjarig, waardoor maximale bescherming van de langstlevende eerder aangewezen is. Vijftigers staan letterlijk op een kruispunt: er is al een mooi vermogen, de kinderen fladderen het huis uit, maar toch wil men nog een  bepaalde vorm van bescherming, met mogelijks wat ruimte om als langstlevende keuzes te kunnen maken. Hoe ouder men wordt, hoe meer men opschuift in de richting van de kinderen. Toch verkiezen echtgenoten zelf te kunnen beslissen wat naar de kinderen gaat en wat aan de langstlevende toekomt. Kortom: een huwelijkscontract moet mee evolueren met het vermogen, de leeftijd en de wensen van beide echtelieden. Niets is voor de eeuwigheid…

En successierechten?

De gezamenlijke wensen oplijsten is zeer belangrijk. Dit resulteert in de opname van een aantal clausules op maat. Vergeet echter niet te bekijken wat de fiscale implicaties zijn van bepaalde bedingen. Een grote bescherming resulteert in hogere successierechten (erfbelasting) zowel bij het eerste overlijden als bij het overlijden van de langstlevende. Bedingen zoals ‘langst leeft, al heeft’ en ‘contractuele erfstellingen’ zijn typische voorbeelden van rigide clausules die (zeer) duur uitvallen. Bekijk op tijd of er soepeler alternatieven zijn met een minder negatieve impact inzake erfbelasting.

Conclusie:

Een huwelijkscontract is voor de meeste koppels een musthave. Dit contract kan op maat worden opgesteld in functie van ieders wensen. Regelmatig updaten is de boodschap. Een goed huwelijkscontract beschermt, biedt keuzes en zorgt mogelijks voor een besparing aan erfbelasting.

Jo Viaene

Jo.viaene@successiehuis.be