Kan de langstlevende in de gezinswoning blijven wonen? - Successiehuis

Kan de langstlevende in de gezinswoning blijven wonen?

5 mei 2020
langstlevende in gezinswoning

Dat is een cruciale vraag. Alles hangt uiteraard af van de concrete situatie en de samenlevingsvorm.
Een bondig overzicht..

Zekerheid

Zijn jullie gehuwd of wettelijk samenwonend en is de woning eigendom van één van de echtgenoten/partners of van jullie beiden? Dan stelt er zich in de regel geen probleem. De langstlevende onder jullie mag in de gezinswoning blijven wonen aangezien hij of zij van rechtswege het vruchtgebruik erft op het deel van de partner of echtgeno(o)t(e). Het vruchtgebruik garandeert levenslang genot van de woning. Daar kan niemand aan tornen, zelfs de eigen kinderen niet.

Opletten

Zijn jullie feitelijk samenwonend, dan moet je dit zelf organiseren via een testament. Wil je er zeker van zijn dat jouw testament niet verloren gaat bij jouw overlijden, zorg dan voor een registratie in het centraal register van testamenten (CRT). Notariële testamenten worden automatisch geregistreerd, maar ook testamenten die je eigenhandig hebt geschreven kunnen hierin worden opgenomen. Woonzekerheid is te belangrijk om er nonchalant mee om te gaan.

En wat met huurwoningen?

Is de woning gehuurd, dan kan er zich mogelijks een probleem voordoen. De eigenaar kan in beginsel immers de huur opzeggen en zo de langstlevende partner op straat zetten. Om dat te vermijden is het noodzakelijk om een levenslange huurovereenkomst af te sluiten. Dit dient notarieel te gebeuren. Dit zou overigens ook een oplossing kunnen zijn bij feitelijk samenwonende koppels waarbij de woning eigendom is van één van de partners. Dan kan deze een levenslang huurrecht toekennen aan zijn partner. De kinderen die van de eigenaar het huis erven, moeten deze huurrechten dan respecteren.

Een woning in de vennootschap?

Nog een andere situatie doet zich voor wanneer de gezinswoning eigendom is van een patrimoniumvennootschap. Om er voor te zorgen dat de partner in dat geval in de gezinswoning kan blijven wonen, kan je er best voor zorgen dat de aandelen aan jouw partner toekomen bij jouw overlijden. Is dit niet haalbaar, dan kan je ook hier een levenslange huur- of gebruiksovereenkomst opstellen.

Extra comfort bieden

Echtgenoten of partners willen elkaar vaak volledige bescherming bieden. Dan is het een optie om via het huwelijkscontract of het testament de gezinswoning in volle eigendom aan de langstlevende toe te bedelen of na te laten. Dat kan extra financiële ruimte bieden, geen overbodige luxe op lange termijn.

Successieplanning is in de eerste plaats elkaar beschermen en comfort bieden voor  jezelf én voor je erfgenamen. Contacteer ons gerust voor een afspraak zodat we voor jou de meest gunstige oplossing kunnen uitwerken.