Successieplanning is totaal overbodig! - Successiehuis

Successieplanning is totaal overbodig!

15 juni 2023

Ondertussen heb ik met duizenden mensen gesproken over successieplanning. Een vraag die vaak terugkomt: ”is dat wel iets voor ons”? Uiteraard hangt dat van de situatie af, maar ik geef alvast graag mee voor wie successieplanning totaal overbodig is.

  1. successieplanning is totaal overbodig voor degenen onder ons die het eeuwige leven hebben. Die mensen, die per definitie niet sterven, hoeven vanzelfsprekend niets te plannen.
  2. successieplanning is niet nodig voor alleenstaanden die het leuk en normaal vinden dat hun erfgenamen (ouders, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, neven, nichten) of legatarissen 55% aan erfbelasting moeten betalen over hun nalatenschap.
  3. successieplanning is weggegooid geld voor feitelijk samenwonenden die elkaar niet willen beschermen bij een overlijden. Koppels die niet graag van elkaar erven omdat geld toch niet gelukkig maakt. Koppels die het fijn vinden dat de centen van hun overleden partner naar zijn/haar kinderen of zelfs naar verre familie gaan. Koppels waarvan de langstlevende de woning moet verlaten omdat diezelfde familie de woning liever verkoopt.
  4. successieplanning is complete onzin voor wettelijk samenwonenden die tevreden zijn met een beperkt wettelijk erfrecht en die denken dat wettelijk samenwonen en huwen ‘hetzelfde’ is. Partners die menen dat een vruchtgebruik op de woning het ultieme beschermingsmiddel is en die uit het oog verliezen dat al de rest naar de erfgenamen vererft van de eerststervende. Ja, ook de gelden, de beleggingen, het tweede verblijf en het bedrijf.
  5. successieplanning is tijdverspilling voor gehuwden die geen huwelijkscontract wensen op te stellen. Een contract waarin ze elkaar comfort kunnen geven bij het eerste overlijden. Een contract dat toelaat de erfbelasting te optimaliseren en de langstlevende mogelijkheden biedt om zijn/haar erfdeel uit te breiden. Successieplanning is absoluut ongeschikt voor echtgenoten die liever geen keuze willen maken en houden van discussies met de kinderen omtrent onderhoudskosten.
  6. successieplanning is onbelangrijk voor koppels of personen die de voorkeur geven aan het aanstellen van een bewindvoerder door de vrederechter in geval van onbekwaamheid. Personen die van mening zijn dat een derde partij beter hun belangen kan behartigen dan hun eigen familie.
  7. successieplanning is een verspilling van geld voor nieuw samengestelde gezinnen die denken dat stiefkinderen geen recht hebben op een deel van de erfenis wanneer hun vader of moeder overlijdt, en koppels die ervan overtuigd zijn dat ze de stiefkinderen gemakkelijk kunnen onterven. Partners in nieuw samengestelde gezinnen die volledig vertrouwen op elkaar en geen behoefte hebben aan enige regeling tussen hen, omdat ze denken dat “papierwerk” hen niet gelukkiger maakt.
  8. successieplanning is gekkenwerk als je als bejaarde ouder meent dat je nog al jouw vermogen nodig hebt om de rusthuiskosten te dekken. Zeker als je weet dat bankgiften snel en goedkoop kunnen worden geregeld, is het waanzin om al op je 85ste een bankgift te doen. “We zien”, wel zei de blinde en hij stierf rijk en gelukkig.

Voor veel mensen is successieplanning dus totaal overbodig. Voor alle anderen daarentegen 😊

Jo Viaene

Jo.viaene@successiehuis.be