Hoe waardeer je het vastgoed in de nalatenschap van een ondernemer? - Successiehuis

Hoe waardeer je het vastgoed in de nalatenschap van een ondernemer?

29 april 2021

In een eerder artikel hebben we al uiteengezet dat u beschikt over 3 methodes om vastgoed te waarderen:

  1. U kan het zelf waarderen
  2. U kan het uit handen geven aan een erkend schatter
  3. U kan een bindende schatting vragen aan de overheid zelf

In de Tijd is recentelijk een artikel verschenen waarin staat te lezen dat het aantal erfgenamen dat tegen de lamp liep ingevolge een tekortschatting de laatste 5 jaar is verdubbeld.

De Vlaamse overheid beschikt immers over steeds meer informatie en heeft een betere kennis van de vastgoedmarkt opgebouwd. Zelf een vastgoed inschatten is dus niet altijd aan te raden.

Voor de nalatenschap van een ondernemer stellen er zich met name vaak een aantal bijkomende problemen die het waarderen extra moeilijk maken.

Denk bijvoorbeeld aan het vastgoed dat voor de blote eigendom in privé handen is en voor het vruchtgebruik aan de vennootschap toebehoort. Hoe gaat u dit dan correct waarderen?

Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsterreinen waarvan u weet dat de gronden vervuild zijn, of waarvan u weet dat u er geen nieuwe bedrijfsvergunning meer voor zal krijgen wanneer de huidige vergunning afloopt?

U begrijpt onmiddellijk dat dit typische elementen zijn die tot heel wat discussies aanleiding kunnen geven.

Laat u daarom bijstaan door een erkend schatter. Doe als erfgenaam hiervoor tijdig navraag, want de aangiftetermijn van 4  maanden blijft dezelfde, ongeacht of u al dan niet een erkend schatter inschakelt.

Tot slot nog dit, wanneer het vastgoed volledig in vennootschap zit, dan stelt zich het probleem van waardering zich niet in rechtstreeks verband tot het vastgoed zelf. Dan is het immers zaak om de waarde van de aandelen correct in te schatten, en daar komt natuurlijk veel meer bij kijken dan enkel de marktwaarde van het vastgoed dat zich in de vennootschap bevindt.

Om helemaal op uw gemak te zijn is het raadzaam om op periodieke basis uw vennootschap te laten waarderen. Zo’n actuele waardering kan overigens niet alleen desgevallend nuttig zijn voor de aangifte van de nalatenschap, maar biedt u ook kennis die van pas kan komen bij de overdracht van uw zaak aan de kinderen, bij een eventuele verkoop of voorstel voor samenwerking!

Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak. Wil je met ons kennismaken tijdens een vrijblijvend gesprek? Dat kan, maak hier jouw afspraak. We denken graag met je mee. 

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be