Hoe vaak herbekijk je best je successieplanning? - Successiehuis

Hoe vaak herbekijk je best je successieplanning?

4 juni 2024

Een successieplan maak je niet elke dag. En zelfs als je een plan hebt, is het essentieel dit verder op te volgen. Doe je dit niet, dan dreigen eerder genomen beslissingen niet langer relevant te zijn of, in het slechtste geval, kom je in een situatie terecht waarin eigenlijk niet zo zot veel is gepland en waarbij de factuur van de erfbelasting alsnog riskeert dramatisch uit te vallen.

Een aantal voorbeelden om dit te illustreren:

  1. Een succesvolle ondernemer beslist op een bepaald ogenblik om zijn zaak te verkopen. Zolang hij zijn zaak in handen had, hoefde hij zich niet te veel zorgen te maken met betrekking tot de erfbelasting. De onderneming of vennootschap kon immers fiscaalvriendelijk vererven aan een vlak tarief van 3%. Maar eens de zaak verkocht is en het geld op de rekening staat, is het verhaal volledig anders, vermits het geld dan zal vererven volgens de klassieke tarieven. Zijn de kinderen of de partner erfgenaam, dan moet je rekening houden met een tarief van maximaal 27%.
  2. Een ander typisch voorbeeld is de situatie waarbij iemand met zijn inkomsten een hypothecaire lening gaandeweg aflost. Het is duidelijk dat hiermee het netto vermogen in waarde toeneemt en dus eveneens de factuur van de erfbelasting.
  3. Iemand ontvangt een schenking of een erfenis. In het beste geval betekent dit een belangrijke stijging in iemands netto vermogen wat resulteert in een fors hogere belasting bij overlijden.
  4. Niet alleen de waarde van het vermogen kan veranderen maar tevens de samenstelling ervan. Iemand die zijn beleggingsappartement verkoopt, ziet het onroerend deel afnemen, maar het roerend vermogen toenemen. Heeft die persoon al een mooi roerend vermogen, dan zal die verkoop ervoor zorgen dat de fiscale factuur serieus verzwaart. Een groter deel van het roerend vermogen komt dan in rechte lijn in de hoogste tariefschijf van 27% terecht.

En zelfs wanneer je niks doet en er zich géén vrijwillige wijzigingen voordoen kan je worden geconfronteerd met een hogere fiscale factuur. Bij jouw overlijden zal je partner het vruchtgebruik erven. Naarmate hij of zij ouder wordt, zal hierop minder erfbelasting verschuldigd zijn. Maar  omgekeerd zullen je kinderen meer betalen op hun erfdeel in blote eigendom. Zeker in families met 1 kind kan dit effect significant zijn.

….. Tot slot is er de impact van gewijzigde wetgeving. Afwachten welke nieuwe maatregelen en voorwaarden na de verkiezingen van 9 juni uit de hoed worden getoverd. Ook dit kan ervoor zorgen dat jouw plan een update verdient.

Conclusie:
Elk plan verdient een adequate opvolging. Wij pleiten ervoor om minstens elke vijf jaar alles te laten herbekijken. Wil jij je plan nog eens laten checken of heb je nog geen successieplan? Maak dan hier een afspraak of bel 0460.96.20.51.

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be