Sparen voor uw kleinkinderen. Zo doe je dat... - Successiehuis

Sparen voor uw kleinkinderen. Zo doe je dat…

20 augustus 2022

U bent grootouder  en hebt een boontje voor uw kleinkinderen. U vraagt zich af hoe u de kleinkinderen financieel een duwtje in de rug kan geven. Er zijn diverse mogelijkheden, maar een rekening met een zogenaamd derdenbeding is wellicht een goed idee.

Uitgangspunten

  • U wil dat het geld dat u voor hen spaart vrijkomt op het moment dat ze pakweg 25 jaar worden
  • Wanneer u overlijdt, moet het geld eveneens aan de aangeduide kleinkinderen toekomen
  • Tegelijk wil u de volle vrijheid genieten om over de centen te beschikken.

Een bankrekening met een specifieke clausule

Welnu, dat kan allemaal via het zogenaamde derdenbeding dat banken vaak koppelen aan een of andere formule van spaarrekening.

U stort het geld dan op de spaarrekening en dankzij het derdenbeding  kan u uw wensen vervuld zien. De bank zal, in de mate dat de centen nog op rekening staan, het geld vrij maken ten voordele van de aangeduide begunstigden op het door u gekozen moment of bij uw overlijden.

Flexibel en niet duur

Dit is een heel flexibele techniek, vermits het geld op uw naam blijft staan en u dus ten allen tijde baas blijft over uw geld. U kan de begunstiging altijd éénzijdig herroepen en zelf het geld afhalen indien u het nodig zou hebben en tegelijk weet u er zich van verzekerd dat het saldo in goede handen gaat terecht komen, geheel conform de door u uitgesproken wens in het derdenbeding. Het is bovendien ook een goedkope techniek. Er zijn geen instapkosten of belastingen. Uiteraard blijft het een spaarrekening met  op heden een beperkt rendement.

Erfbelasting besparen?

Indien u overlijdt , dan komen de tegoeden bij de kleinkinderen terecht. Zij betalen hierop in principe erfbelasting. Fiscaal wordt de begunstiging immers op een zelfde manier behandeld als een legaat.

Die erfbelasting kan vermeden worden als u het bedrag per kleinkind vrij beperkt houdt. Elk  kleinkind kan van elke grootouder immers €12.500 belastingvrij erven. Is het voorziene bedrag per kleinkind hoger, bijvoorbeeld €50.000, dan blijft de erfbelasting beperkt tot 3%.

Er is ook erfbelasting verschuldigd indien u zou komen te overlijden binnen de 3 jaar na de uitkering van het geld. Stel bijvoorbeeld dat een kleinkind 25 jaar wordt en het geld krijgt en dat u het jaar nadien komt te overlijden, dan zal het kleinkind alsnog erfbelasting verschuldigd zijn.

Alternatieve oplossingen

Gaat het over grotere bedragen, dan kan de oplossing via een verzekeringspolis misschien wel  meer aangewezen zijn. Een combinatie van een bankgift en een testament is een andere, eenvoudige piste om geld na te laten aan de kleinkinderen bij leven en/of overlijden.  Kortom: in functie van de concrete situatie zijn er oplossingen op maat mogelijk.

Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak. Wil je met ons kennismaken tijdens een vrijblijvend gesprek? Dat kan, maak hier jouw afspraak. We denken graag met je mee. 

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be