Moet een schenking altijd via een notariële akte? - Successiehuis

Moet een schenking altijd via een notariële akte?

13 december 2019
schenking

De kogel is door de kerk. Na lang nadenken heb je beslist aan elk van de kinderen een gift over te maken van €50.000. Je belt naar jouw notaris. Die heeft de eerste weken geen tijd om een afspraak te maken, de woonbonus, weet je wel. Maar.. is de tussenkomst van een notaris wel vereist?

We gaan uit van een alledaagse situatie. De gelden staan geparkeerd op een zichtrekening.Wel, dan is het eenvoudig. Via een overschrijving tussen je eigen rekening en  een (liefst) eigen rekening van elk kind kan je de gift overmaken. In de volksmond spreekt men dan over een ‘bankgift’. Moeilijker dan dat is het niet.

Desalniettemin is het aan te raden bewijsstukken op te stellen en bij te houden. Je begint best met  een intentiebrief uitgaande van de schenker die de transactie (de bedragen, de rekeningen, de voorwaarden) omschrijft. Het kan zeker geen kwaad om deze brief samen met jouw adviseur op te stellen. Vooral de voorwaarden die je aan de schenking koppelt zijn belangrijk:

  • Wat als de relatie van jouw kind op de klippen loopt?
  • Mag de schenking vervreemd worden of ingebracht worden in een gemeenschap?
  • Wat als jouw kind voor jou komt te overlijden?
  • Wil je een rente verbinden aan de schenking?

Na de intentiebrief volgt de overschrijving zelf. Doe deze overschrijving zonder specifieke mededeling (en vermijdt zeker het woord ‘schenking’). Hou alle uittreksels goed bij.

Tenslotte teken je samen met elk kind afzonderlijk een zogenaamde ‘pacte adjoint’ een brief die de uitgevoerde overdracht  met de toepasselijke voorwaarden nogmaals bevestigt.

Zoals je kan merken, is de tussenkomst van een notaris voor een dergelijke schenking niet noodzakelijk en al helemaal niet verplicht, zoals vaak ten onrechte wordt gedacht. Dat is totaal anders bij vastgoed, daarvoor moet je steeds langs de notaris passeren.

Wens je de bankgift te laten registreren? Dat kan, op elk ogenblik, door zelf de juiste documenten aan het registratiekantoor van jouw regio aan te bieden. De schenking aan jouw kinderen zal dan een schenkbelasting van 3% ondergaan. Meteen is de schenking dan vrijgesteld van latere erfbelastingen.

Kies je ervoor om niet te registeren, dan betaal je niks, maar dan moet er minstens drie jaar verlopen tussen de schenking en jouw overlijden. Anders betalen de kinderen alsnog erfbelastingen. De Vlaamse Regering is trouwens van plan die zogenaamde ‘verdachte periode’ op te trekken naar vier jaar.

Conclusie: Voor een schenking van roerende goederen (onder andere gelden) is de tussenkomst van een notaris niet verplicht. Je kan dit perfect onderling tussen de partijen regelen. Zorg wel voor de nodige bewijsstukken en hou deze bij. Of je de schenking registreert, hangt af van de concrete situatie.

Contacteer ons indien je met vragen hieromtrent zit.