Wat met de gezinswoning wanneer er stiefkinderen zijn? - Successiehuis

Wat met de gezinswoning wanneer er stiefkinderen zijn?

26 september 2019
gezinswoning stiefkinderen
De gezinswoning en stiefkinderen: vaak een twistappel. Vermijd problemen door nu al te bekijken hoe u één en ander best aanpakt.

Wanneer de gezinswoning eigendom is van de stiefouder, is er in hoofde van die stiefouder uiteraard géén enkel probleem. Wanneer de partner komt te overlijden blijft de gezinswoning gewoon eigendom van de stiefouder, zonder dat de stiefkinderen daar enige aanspraak kunnen op maken.

Moeilijker wordt het evenwel wanneer de gezinswoning eigendom is van de ouder van de stiefkinderen. In dat geval erven diens kinderen de blote eigendom van de gezinswoning en erft de langstlevende partner, stiefouder, het vruchtgebruik.

Komen beide partijen goed overeen, dan stelt er zich uiteraard géén probleem.

Maar u begrijpt dat dit in het andere geval een ongewenste situatie kan opleveren.

Daarom, hebt u ook maar geringste twijfel, aarzel dan niet en onderneem actie. Zorg er met name voor dat uw langstlevende partner, stiefouder van uw kinderen, ongestoord in de gezinswoning kan blijven wonen.

U kan uw woning legateren aan uw partner zonder dat deze hierop ook maar 1 euro erfbelasting is verschuldigd. De gezinswoning gaat immers belastingvrij over naar de langstlevende echtgenoot.

U hoeft bovendien ook niet direct te vrezen dat uw kinderen hun stiefouder naderhand gaan lastig vallen, want het is uw goed recht om vrij over de helft van uw nalatenschap te beschikken.

En mocht u wel iets vrezen in die richting, dan kan u een schenking overwegen aan uw partner en dienaangaande een sluitende familiale erfovereenkomst op te stellen. Zo kan u er zeker van zijn dat uw kinderen niet meer op die schenking kunnen terugkomen.

En tot slot, voelt u dat er geen soepelheid is bij uw kinderen, dan kan u misschien beslissen om op termijn kleiner te gaan wonen, in een woning die dan wel binnen uw vrij beschikbaar deel valt.

Wat u ook doet of niet doet, we nemen aan dat u het beste wil voor zowel uw kinderen als voor uw partner. Kom gerust eens bij ons langs zodat we samen uw vermogen kunnen analyseren en op basis daarvan de beste beslissing voor u kunnen uitwerken.

Contacteer ons indien je met vragen hieromtrent zit of indien je samen met ons wil bekijken hoe de overdracht van je gezinswoning het best kan organiseren.