Ook feitelijke samenwoners kunnen de gezinswoning veilig stellen - Successiehuis

Ook feitelijke samenwoners kunnen de gezinswoning veilig stellen

27 juni 2019
feitelijke samenwoners veilig

U hoeft niet te huwen om samen een gezinswoning te kopen. U kan perfect samen met uw partner een gezinswoning kopen en er voor zorgen dat de andere partner erin kan blijven wonen wanneer u zou komen te overlijden.

De meest eenvoudige techniek die u kan toepassen is het opstellen van een testament. U kan dit zelfs onderhands doen, dus zonder tussenkomst van een notaris. In uw testament kan u noteren dat de langstlevende partner (naam en voornaam en adres vermelden) in de woning kan blijven wonen. U kan daar naargelang uw wensen ver of minder ver in gaan. U kan bijvoorbeeld simpelweg de volle eigendom van uw deel in de gezinswoning legateren, maar u kan evenzeer uw testament beperken tot het vruchtgebruik of het recht op bewoning. Zeker als u nog kinderen hebt uit een vorige relatie en u wil deze niet onterven, zal een vruchtgebruik of een recht van bewoning een afdoende oplossing zijn. Op die manier zorgt u er dan voor dat uw partner in de woning kan blijven wonen en tegelijk weet u er zich van verzekerd dat uw deel van de woning aan uw kinderen ten goede komt wanneer ook de langstlevende partner komt te overlijden. Na meer dan drie jaar feitelijke samenwoning betaalt de langstlevende partner overigens geen erfbelastingen meer op dat deel van de gezinswoning (of het vruchtgebruik) dat via testament wordt vererfd.

Een valabel alternatief, zeker wanneer u wat meer zekerheid wenst ten behoeve van de langstlevende partner is het kopen van de gezinswoning met een beding van aanwas. Dit is een kanscontract dat ervoor zorgt dat de langstlevende partner van uw beiden het deel van de eerststervende partner in handen krijgt, zonder daarop erfbelastingen verschuldigd te zijn. Dit kanscontract maakt immers dat de gezinswoning buiten de nalatenschap blijft. De langstlevende partner moet alleen registratierechten (7% of 10%) betalen op het deel van de eerststervende partner.

Let wel, anders dan bij een testament is een dergelijk beding van aanwas in principe wel definitief. U kan er dus niet zomaar eenzijdig een einde aan stellen mocht blijken dat uw relatie op de klippen loopt.

Om dat euvel te vermijden doet u er dus goed aan om het beding van aanwas in de tijd te beperken, desgewenst met mogelijkheid van stilzwijgende verlenging, of er een voorwaarde aan te verbinden, te weten dat u samen blijft.

Houd er ook rekening mee dat wanneer het beding van aanwas uitwerking krijgt uw eigen erfgenamen in de kou blijven staan. Zoals hierboven aangestipt zorgt het beding van aanwas er immers voor dat uw deel in de gezinswoning buiten uw nalatenschap valt. Op die manier onterft u dus uw erfgenamen. Als dat niet de bedoeling is, moet u misschien de aanwas beperken tot het vruchtgebruik?

En last but not least : laat ook voorafgaandelijk berekenen wat voor u de meest voordelige oplossing is. Het kan immers perfect zo zijn dat de erfbelastingen op het legaat minder duur kosten dan de registratierechten op het beding van aanwas, of vice versa….

Contacteer ons indien je met vragen hieromtrent zit indien je samen met ons wil bekijken hoe je best je feitelijke partner beschermt voor wat betreft de gezinswoning.