De ex is back (or not) - Successiehuis

De ex is back (or not)

2 maart 2023

Je woont alleen en hebt twee minderjarige kinderen die om de twee weken bij jou verblijven. Je mijmert even weg bij het zoveelste reclameblok tijdens The Masked Singer op vrijdagavond. Wat als je plots komt te overlijden? Is de ex dan terug aan zet?

Het erfrecht

We kunnen je meteen geruststellen. Een ex-echtgenoot of partner erft nooit goederen uit jouw erfenis. Al jouw goederen zullen geërfd worden door de twee minderjarige kinderen in volle eigendom.

Maar langs de achterdeur…

De kinderen zijn bekwaam om te erven, maar niet bekwaam om de erfenis te aanvaarden. De ex zal als langstlevende ouder het ouderlijk gezag uitoefenen en als vertegenwoordiger van de kinderen moeten bekijken of de erfenis in hun naam wordt aanvaard.

Beheer en vruchtgenot

Na de aanvaarding van de nalatenschap, zal de ex de goederen beheren. Uiteraard moet de ex dit beheer voorzichtig en in het belang van de kinderen uitvoeren.

Nog straffer is het feit dat de ex het vruchtgenot krijgt van jouw erfenis. Is er een woning, dan mag jouw ex die woning gebruiken. Zijn er obligaties, dan zal de ex de intrest opstrijken. Is er een bedrijf en erven de kinderen de aandelen, dan kan de ex in hun naam stemmen op de algemene vergadering en zo zwaar gaan wegen op de onderneming. Pure horror voor veel gescheiden mensen..

Beperkingen

Wat niet kan is dat de ex zomaar goederen van de kinderen zou verkopen. De woning kan niet zomaar worden verkocht. Hetzelfde geldt voor bepaalde beleggingen of de verkoop van de aandelen van een onderneming. Men noemt dit daden van beschikking en hiervoor is steeds de tussenkomst van een vrederechter vereist, ter bescherming van de minderjarigen. Wordt een dergelijke verkoop toegestaan, dan moeten de gelden op de rekening van de kinderen terechtkomen.

Oplossingen

Vind je dit niet ok, weet dan dat je het vruchtgenot kan ontnemen via een testament. Vaak zal men hierin vastleggen hoe bepaalde opbrengsten worden belegd of beheerd, mogelijks via de tussenkomst van een vertrouwenspersoon.

Daarnaast kan men testamentair bepalen dat het vruchtgebruik tijdelijk aan iemand anders dan de ex wordt toegekend. Veelal kiest men dan een ouder om de erfbelasting te beperken. Dat tijdelijk vruchtgebruik eindigt dan bijvoorbeeld als de kinderen 21 of 25 jaar geworden zijn.

Voor grotere vermogens, kan je denken aan het oprichten van een maatschap.

Conclusie:

Zet de televisie af en redigeer minstens een testament op maat om jouw wensen in verband met jouw nalatenschap duidelijk op papier te zetten. Neem nadien een warm bad en geniet.

Jo Viaene

jo.viaene@successiehuis.be