Je gezinswoning verkopen tegen lijfrente? Geen dwaas idee! - Successiehuis

Je gezinswoning verkopen tegen lijfrente? Geen dwaas idee!

12 juli 2019
lijfrente

De langstlevende van beide partners kan de gezinswoning vrij van successierechten erven. Als je weet dat bij veel koppels de gezinswoning het belangrijkste vermogensbestanddeel is, dan besef je algauw dat dit fiscaal een aantrekkelijk gegeven is.

Maar toch mag je hieruit niet afleiden dat je dan maar alles bij het oude moet laten.

Het kan dan misschien wel zo zijn dat je fiscaal op rozen zit, maar hoe zit het met uw eigen leefbudget? Heb je voldoende geldmiddelen om uw leefbudget te financieren, om de steeds maar stijgende ziekenhuiskosten te betalen voor je hulpbehoevende partner of om de broodnodige renovatiewerken aan je gezinswoning uit te voeren?

Als je op één of meerdere van de 3 voornoemde vragen nee moet antwoorden, dan loont het misschien om een verkoop van je gezinswoning tegen lijfrente te overwegen, uiteraard desgewenst met voorbehoud van vruchtgebruik zodat je er zelf kan verder blijven in wonen.

Op die manier creëer je een mooi extra inkomen terwijl je gewoon net zoals voorheen in je woning blijft wonen. Voor jou verandert er dus eigenlijk niks, behalve dan uiteraard dat je over meer financiële zuurstof beschikt.

Voor je erfgenamen hoeft deze situatie evenmin dramatisch te zijn. Ze erven dan weliswaar niet meer van je gezinswoning, vermits die is verkocht, maar doordat jij nu meer financiële zuurstof hebt kan het perfect zo uitkomen dat ze een groter bedrag aan liquiditeiten van jou zullen erven. En wie weet zal hen dat wel méér interesseren dan later een woning in onverdeeldheid te erven waaraan een pak kosten zijn verbonden omdat jij geen geld had om de woning in orde te brengen.

Stel je eens de volgende situatie voor : jouw kinderen erven samen, in onverdeeldheid, een oude woning waaraan veel renovatiewerken moeten worden uitgevoerd om die aan een deftige verkoopprijs kwijt te geraken. Denk je dat je kinderen daarop zitten te wachten? Bijlange niet, want ze hebben allemaal al zelf een eigen gezinswoning. Ze zijn dus veel meer gebaat bij wat extra geld dan bij een oude onverkoopbare woning.

Door de woning te verkopen kan je bovendien successierechten besparen want het geld dat je krijgt uit de verkoop kan je onder welbepaalde voorwaarden vrij van belastingen aan je kinderen schenken. Door aan die schenking een (optionele) last te verbinden kan je bovendien desgewenst nog een extra inkomen voor je zelf creëren, indien dat nodig zou blijken te zijn.

Er zijn zoveel combinaties denkbaar als er individuele familiale situaties zijn! Een oplossing op maat is altijd mogelijk.

Contacteer ons indien je met vragen hieromtrent zit of indien je samen met ons wil bekijken hoe je de verkoop van je gezinswoning het best kan organiseren.