Wijzigingen op til in de Vlaamse schenk- en erfbelasting - Successiehuis

Wijzigingen op til in de Vlaamse schenk- en erfbelasting

10 januari 2020
tekenen successieplan

In alle stilte heeft de Vlaamse Ministerraad een voorontwerp van decreet goedgekeurd waarin een aantal opmerkelijke wijzigingen worden doorgevoerd. We zetten ze even op een rij:

1. “Verdachte periode” verlengd  van drie naar vier jaar

Gelden, beleggingsportefeuilles en andere roerende goederen kunnen gemakkelijk worden geschonken via een hand- of bankgift. Indien dergelijke schenkingen niet ter registratie worden aangeboden, is er geen schenkbelasting verschuldigd. Er is bovendien ook geen erfbelasting van toepassing op voorwaarde dat de schenker nog minstens drie jaar leeft.

Welnu, deze periode van drie jaar zal verlengd worden tot vier jaar. Het is de bedoeling dat er meer mensen kiezen voor een notariële schenking, die automatisch wordt geregistreerd en waarbij steeds minstens 3% schenkbelasting verschuldigd is.

In dat kader is het overigens interessant om weten dat de zogenaamde ‘Kaasroute’ eveneens zal sneuvelen. Nogal wat Belgen kiezen ervoor om een schenking te doen voor een notaris in Nederland om registratie te vermijden en zo te ontsnappen aan de  Vlaamse schenkbelasting. Die route wordt ‘gecoupeerd’ vanaf 1 december 2020. Ook schenkingsakten die voor een buitenlandse notaris worden verleden, zullen vanaf 1 december verplicht in België geregistreerd moeten worden.

2. De geboorte van de vriendenerfenis

Iets nalaten aan vrienden (personen die niet onderworpen zijn aan het tarief in rechte lijn en tussen partners) is een dure zaak. De Vlaamse Regering stelt voor dat je aan één of meerdere vrienden €15.000 kan nalaten aan een voordeeltarief van 3%. Op vandaag betalen vrienden minstens 25%. Om van die 3% te genieten is wel vereist dat het betreffende testament notarieel opgesteld wordt.

3. Geen fiscaal voordeel meer met een duo-legaat

Iets nalaten aan een goed doel en tegelijkertijd een vriend, kennis of familie begunstigen, dat was de kern van een duo-legaat. Het goede doel krijgt een bepaald deel van jouw erfenis, maar met de verplichting om de erfbelasting van de andere begiftigden te betalen. Door die vreemde combinatie sla je twee vliegen in één klap: én je begunstigt een goed doel én jouw aangeduide begiftigden betalen minder erfbelasting. Welnu, deze gekunstelde manier van werken zal niet langer fiscaal voordelig zijn inzake erfbelasting. Bestaande duo-legaten worden best herbekeken.

4. Tariefverlaging goed doel

Om goede doelen verder te steunen, na de exit van het duo-legaat, wil men het tarief inzake schenkingen en legaten op 0% zetten. Je kan dus iets nalaten of schenken aan een erkend goed doel met vrijstelling van erf- of schenkbelasting.

Al deze nieuwe maatregelen zullen ingaan vanaf 1 juli 2021. Bekijk de impact ervan op jouw situatie. Opnieuw blijkt dat de regels van het spel continu wijzigen, wat noopt tot regelmatige bijsturing. Wij staan klaar om jou en je gezin hierin bij te staan.