Een oldtimer overlaten aan één van uw kinderen? - Successiehuis

Een oldtimer overlaten aan één van uw kinderen?

1 september 2021

Een oldtimer is meer dan een stuk metaal op wielen. Voor de liefhebbers gaat het om passie, emoties en dromen over vrijheid en lang vervlogen tijden.

U hebt uw oldtimer met zorg uitgekozen en hem jaren gekoesterd alsof het uw eigen kind was. Bij sommigen staat de oldtimer veilig opgeborgen in een daartoe speciaal ontworpen mancave.

Kortom, het gaat om een belangrijk voorwerp waarvan u er zich wil van verzekeren dat het in goede handen terecht komt wanneer u komt te overlijden.

Uw zoon is misschien eveneens gepassioneerd, u hebt al samen met uw zoon een oldtimerrally gereden u kan al terugkijken op vele vrije dagen waarop u samen aan de wagen hebt gesleuteld.

Het in deze context dan ook niet meer dan normaal dat u de nodige zorg wil besteden aan een vlotte overdracht van uw oldtimer aan uw zoon op de dag dat u er niet meer zal zijn.

U kan effectief wachten tot op het laatste moment en gewoon in uw testament opnemen dat uw oldtimer naar uw zoon moet gaan.

Er vanuit gaande dat het niet uw bedoeling is dat u uw andere kinderen wil benadelen, volstaat het dan voor uw zoon om zijn broers/zussen uit te betalen. Maar de wagen zal hij in elk geval kunnen houden. Anders dan vroeger het geval was, gebeurt de inbreng immers niet langer in natura.

Daarnaast zou u, gesteld dat u een dagje ouder wordt, de wagen ook al via een handgift aan uw zoon kunnen schenken. Gesteld dat u na de handgift nog 3 jaar in leven blijft kan u op die manier de wagen vrij van erfbelasting overlaten. Dat is een niet te versmaden voordeel in vergelijking met de techniek van het legaat.

Alleen moet u dan tijdig actie ondernemen. De handgift kan worden gerealiseerd middels de overdracht van de autosleutels en de bevestiging hiervan achteraf in een zogenaamde pacte adjoint. Dit is een geschrift dat zowel door de schenker als de begiftigde wordt ondertekend en waarin wordt bevestigd dat er een handgift is gebeurd door de schenker en dat de begiftigde die aanvaard heeft. Op die manier hebt u een sluitend bewijs van de gedane handgift. U zou daarnaast in diezelfde brief desgewenst bepaalde voorwaarden kunnen opnemen, zoals bijvoorbeeld een conventioneel beding van terugkeer mocht de begiftigde komen te overlijden vóór de schenker.

En wilt u ook een bewijs van datum, dan zou u zelfs kunnen overwegen om de pacte adjoint door de schenker aangetekend te laten opsturen aan de begiftigde. Maar in deze context is het eigenlijk afdoende om zich te beroepen op de inschrijvingspapieren van de auto en de verzekeringspolis. Beide zullen ontegensprekelijk op naam van de zoon komen te staan.

Wedden dat uw zoon u nog vele jaren met plezier zal meenemen voor een vader-zoon ritje in de familie oldtimer?

Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak. Wil je met ons kennismaken tijdens een vrijblijvend gesprek? Dat kan, maak hier jouw afspraak. We denken graag met je mee. 

Jan Vanoverbeke

jan.vanoverbeke@successiehuis.be