Schenken versus erven - Successiehuis

Schenken versus erven

2 juni 2022

Het aantal schenkingen neemt fors toe. Meestal schenkt men om kinderen een duwtje in de rug te geven bij de aankoop van een woning. Soms wil men één kind specifiek bevoordelen. Tot slot is de besparing aan erfbelasting meegenomen. Genoeg redenen dus om te schenken.

Maar hoe zit dat nu met die fiscale optimalisatie?

Het uitgangspunt is simpel. Door te schenken vermindert het vermogen, waardoor de erfbelasting daalt (want die wordt berekend op het resterend vermogen).

LET OP..

Maar let op, dat is niet altijd zo. Wanneer men bijvoorbeeld een som geld schenkt via een niet -geregistreerde bankgift (middels bankoverschrijving) en de schenker komt te overlijden binnen de drie jaar na de schenking, dan zal die schenking fiscaal alsnog meetellen voor de berekening van de erfbelasting. Dat kan een bittere pil zijn voor de begiftigden van de schenking.

Hetzelfde kan zich voordoen wanneer men een vastgoed schenkt en komt te overlijden binnen de 3 jaar. Wanneer je dan nog ander vastgoed nalaat dan het geschonken vastgoed, dan zal het geschonken vastgoed meetellen voor de berekening van het tarief erfbelasting dat verschuldigd is op het ander vastgoed[1].

Schenken is niet altijd nodig

Maar soms is een schenking van vastgoed helemaal niet nodig.

Dit is met name zo wanneer de erfbelasting op dit vastgoed niet meer bedraagt dan 3%. Dit is zo voor alle erfdelen die onder de € 50.000 blijven (afzonderlijk berekend op het onroerend gedeelte per erfgenaam). De schenkbelasting en de erfbelasting zijn dan gelijk. En zelfs wanneer de fiscale erfdelen iets groter zouden uitvallen dan 50.000, dan loont het nog te moeite om eerst te rekenen alvorens te handelen. Bij een vastgoedschenking moet men immers rekening houden met aktekosten bovenop de schenkbelasting.

Definitief?

Tot slot is er het principe ‘gegeven is gegeven’. Op een gedane schenking kan men dus niet terugkomen. Alleen tussen echtgenoten kan een schenking ten allen tijde én zonder opgave van reden eenzijdig worden herroepen. Bezint eer ge begint..

Wil je samen met ons kijken wat voor uw concrete situatie de meest geschikte oplossing is, neem dan contact met ons.

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be

[1] Let wel, gesteld dat het ander vastgoed enkel bestaat uit de gezinswoning en gesteld dat de gezinswoning via een testament of een keuzebeding in het huwelijkscontract in volle eigendom toekomt aan de langstlevende partner of echtgenoot, dan betaalt de langstlevende hier géén erfbelasting op (de gezinswoning is vrijgesteld voor de langstlevende echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de feitelijk samenwonende partner die reeds meer dan drie jaar samenwoont).