Schenken: ja, maar… - Successiehuis

Schenken: ja, maar…

13 oktober 2021

De Vlaming heeft een hekel aan erfbelasting, dat is bekend. Daarom zie je vaak – op latere leeftijd –  een schenking van vastgoed aan de kinderen. Dat is lovenswaardig, maar pas op voor mogelijke pijnpunten.

Is het wel nodig?

Dat is eigenlijk de basisvraag. Om hierop te antwoorden, moeten een aantal simulaties worden gemaakt. Wat als je niets doet, hoeveel betalen de kinderen dan aan erfbelasting? En wat kost de schenking aan kosten en schenkbelasting? Die twee ten opzichte van elkaar afzetten leidt al eens tot de conclusie dat schenken helemaal niet nodig is. Maak deze oefening.

Impact op het zorgbudget

Het gemiddelde pensioen is geen vetpot. Zeker voor zelfstandigen ligt het maandelijks bedrag aan de lage kant. Bejaarden die minder zelfredzaam zijn, genieten een zogenaamd ‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’.  Dat is een aanvulling op het pensioen, afhankelijk van het inkomen en de mate van zorg die de betreffende persoon nodig heeft. Het betreft een maandelijkse uitkering die vrij gespendeerd mag worden zonder verantwoording of uitgavebewijs.

Welnu, dit zorgbudget, soms ettelijke honderden euro per maand, kan wegvallen als de persoon in kwestie zijn of haar woning wegschenkt. Zonder in detail te treden komt het hierop neer: men gaat de geschonken waarde forfaitair omzetten in een jaarlijks inkomen. Hierdoor stijgt het inkomen, waardoor de toelage vermindert of wegvalt. Bekijk dus steeds vooraf of de schenker een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangt en zo ja, wat de impact van een schenking zou zijn. Het wegvallen of verminderen van deze toelage zet je af ten opzichte van de besparing aan erfbelasting. Is de besparing aan erfbelasting klein, dan weegt dit niet op tegen het maandelijkse inkomensverlies.

Impact op de kinderen

Aan de andere kant, bij de ontvangers van de schenking (in casu de kinderen), kan het geen kwaad om vooraf te checken of de schenking negatieve repercussies heeft. Dat kan het geval zijn indien de kinderen lopende hypothecaire leningen hebben. De schenking kan aanleiding geven tot een vermindering van het fiscaal voordeel op deze leningen. Pas op, dit is zeker niet altijd zo.

Een andere mogelijke valkuil, is het nieuwe Btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw. Stel dat een kind de intentie heeft om van deze regeling gebruik te maken, die alleen van toepassing is voor de enige woning. Als dat kind door een schenking een deel van een andere woning verwerft (zelfs al is het in blote eigendom), dan verliest dit kind het recht om van de 6% Btw te genieten en moet er 21% Btw worden betaald. Een zware fiscale pil dus…

Conclusie:

Geven is prachtig, maar zorg dat de schenking geen vergiftigd geschenk wordt. Bekijk de gevolgen voor schenker en begiftigden en hou rekening met verdoken regeltjes die soms zuur  opbreken.

 

Jo Viaene

Jo.viaene@successiehuis.be