Ben je eigenaar van de banktegoeden op jouw naam? - Successiehuis

Ben je eigenaar van de banktegoeden op jouw naam?

26 april 2024

We kunnen ons perfect voorstellen dat je denkt dat wanneer je een rekening bij de bank geopend hebt op jouw naam, je er ook automatisch vanuit gaat dat de tegoeden op die rekening ook daadwerkelijk aan jou toebehoren.

En dat is vaak ook zo. Ben je alleenstaand of gewoon samenwonend met iemand zonder dat je ermee gehuwd bent, dan zijn de tegoeden op de rekening geopend op jouw naam effectief ook van jou, zonder discussie.

Maar tussen gehuwden ligt dat anders. Daar moeten we immers niet zozeer kijken naar de titularis van de rekening maar wel naar het huwelijksvermogensrecht.

– Ben je gehuwd met scheiding van goederen, dan stellen er zich ook niet veel problemen. De tegoeden op een rekening op jouw naam zijn van jou.

– Ben je daarentegen gehuwd onder het stelsel van algehele gemeenschap, dan zijn alle tegoeden op alle rekeningen gemeenschappelijk, ongeacht of je zelf titularis bent of je partner.

– Ben je gehuwd onder het wettelijk stelsel, dan geldt er een vermoeden dat de tegoeden gemeenschappelijk zijn, maar je kan het tegendeel ervan bewijzen wanneer je kan aantonen dat je reeds over die tegoeden beschikte vóór het huwelijk of dat de tegoeden later zijn verworven uit een schenking, een erfenis of een legaat.

Tenslotte kunnen we denken aan de hybride situatie waarbij je weliswaar bent gehuwd met scheiding van goederen maar waarbij je de bancaire tegoeden in een zogenaamde toegevoegde interne gemeenschap hebt ingebracht. In die situatie lijkt het ons dat de bancaire tegoeden steeds als gemeenschappelijk zullen worden beschouwd, behoudens wanneer de inbreng zou gebeurd zijn met een ontbindende voorwaarde ingeval van bijvoorbeeld echtscheiding of vroegtijdig overlijden van de partner.

Opgelet, het feit dat een van beide partners een volmacht heeft op de bankrekening van de andere verandert niks aan voormelde principes. De volmacht zegt enkel alleen wie de rekening mag beheren, maar kan géénszins als eigendomstitel worden beschouwd. Er dient steeds gekeken te worden naar het huwelijksvermogensrecht.

Dit alles verklaart meteen ook waarom bij het overlijden van een gehuwd iemand de bank alle rekeningen gaat blokkeren tot er duidelijkheid is omtrent wat aan wie mag toekomen. In deze context is het raadzaam om ingeval van overlijden direct een attest/akte van erfopvolging te laten opstellen door de notaris, zodat de tegoeden zo vlug mogelijk kunnen worden vrijgegeven door de bank.

Wil je samen met ons bekijken hoe je je best bancair organiseert, maak dan hier je afspraak. We denken graag met je mee. 

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be