Jouw gezinswoning wegschenken is niet altijd een goed idee - Successiehuis

Jouw gezinswoning wegschenken is niet altijd een goed idee

3 januari 2020
gezinswoning schenken

Voor de meesten onder ons vormt de gezinswoning het belangrijkste bestanddeel van het familiaal vermogen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat een beslissing met betrekking de gezinswoning verstrekkende gevolgen voor u kan hebben.

Vooraleer je zou beslissen om fiscaal te gaan plannen en jouw gezinswoning weg te schenken aan jouw kinderen denkt u dus best twee keer na. Misschien moet je jouw gezinswoning bekijken als een appeltje voor de dorst en kan je om die reden best uw gezinswoning zelf zo lang mogelijk in uw bezit houden? Stel je immers eens voor dat je later voor onverwachte medische kosten komt te staan. Zou het dan niet handig zijn om nog jouw woning te hebben? Je kan deze dan immers verkopen en met de aldus ontvangen verkoopprijs je kosten dekken.

Los van het financiële aspect moet je er ook rekening mee houden dat je niet in alle gevallen zomaar jouw woning aan om het even wie kan schenken. Misschien heb je reservataire erfgenamen waarmee je rekening dient te houden? Jouw partner bijvoorbeeld heeft sowieso recht op het vruchtgebruik op de gezinswoning. Je kan dus, indien je gehuwd bent, hoogstens de blote eigendom schenken.

Voorts kan je ook niet in alle gevallen beslissen om de gezinswoning aan één van jouw kinderen weg te schenken buiten deel. Jouw andere kinderen hebben immers ook hun reservatair deel waar je niet omheen kunt fietsen.

Tenslotte houd je er best ook rekening mee dat jouw kinderen misschien wel niet geïnteresseerd zijn in de familiale gezinswoning. Wat moeten ze immers aanvangen met een oude woning waar veel kosten aan verwacht worden?

Je merkt het, wanneer u aan vermogensplanning wil doen, zet je best eens alles op een rijtje zodat je die oplossing kan uitwerken die het dichtst aansluit bij zowel uw wensen als bij jouw familiale en financiële situatie.

Misschien kan een schenking wél nuttig zijn in jouw situatie, al dan niet onder last voor de begiftigden om u maandelijks een bepaald bedrag uit te keren. Maar evengoed kan het zo zijn dat een schenking niet de beste oplossing is en dat je misschien beter kan denken over een verkoop van de gezinswoning, al dan niet aan een vreemde, gevolgd door een, gedeeltelijke, schenking van de verkoopprijs aan je kinderen?

Conclusie: Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak.

Contacteer ons indien je met vragen hieromtrent zit. We denken graag met je mee en zetten samen met jou de pro’s en de contra’s op rij. Op die manier kan u met kennis van zaken de juiste beslissing nemen.