Een zorgvolmacht: een must voor elke ondernemer! - Successiehuis

Een zorgvolmacht: een must voor elke ondernemer!

25 mei 2021

Je hebt allicht al gehoord over de mogelijkheid van een zorgvolmacht. Hiermee duid je één of meerdere personen aan die in jouw naam en voor jouw rekening handelingen kunnen verrichten op het moment dat jij daar niet meer toe zou in staan zijn. Je geeft dus zoals het woord aanduidt de volmacht aan iemand om voor jou en jouw vermogen te zorgen.

Deze zorgvolmacht is heel soepel en laagdrempelig. Je dan deze volmacht immers perfect onderhands opstellen in zoverre de volmacht géén onroerende goederen aanbelangt én je kan die zorgvolmacht ook ten allen tijde herroepen, ook wanneer die notarieel zou zijn opgesteld.

Je hoeft ook niet te vrezen voor een verlies van de volmacht, want deze wordt netjes geregistreerd in een centraal register voor lastgevingen (CRL). Als je geen notaris laat tussenkomen moet je hier wel zelf tijdig voor zorgen, op het gevaar af dat de volmacht waardeloos wordt.

De zorgvolmacht geeft je een bepaalde gemoedsrust omdat je weet dat mensen die je vertrouwt de toegewezen taken van jou kunnen overnemen. Dat biedt zekerheid voor jou als ondernemer, omdat je er op die manier kan voor zorgen dat je onderneming de gewenste continuïteit geniet.

Daarnaast is het verstandig als ondernemer om extra mogelijkheden te benutten om hetzelfde te bereiken. In de statuten van je vennootschap bijvoorbeeld kan je voorzien in een opvolging van zaakvoerders wanneer zou blijken dat je zelf die functie niet meer naar behoren zou kunnen vervullen. Je kan statutair één of meerdere opvolgers aanduiden én je kan voorzien of beslissingen moeten worden genomen met éénstemmigheid, een bijzondere meerderheid of een gewone meerderheid.

Daarmee heb je evenzeer in de continuïteit van het beheer van je vennootschap voorzien, zonder dat je hebt moeten terugvallen op een zorgvolmacht.

Maar uiteraard geldt deze oplossing dan enkel ten aanzien van de tegoeden die zich in de vennootschap bevinden. Heb je als ondernemer daarnaast ook nog belangrijke privé tegoeden, dan kan een combinatie aangewezen zijn : enerzijds aangepaste statutaire bepalingen voor je vennootschap en anderzijds een zorgvolmacht voor je privé tegoeden.

Misschien kan je de lasthebber van je zorgvolmacht ook opnemen als zaakvoerder-opvolger in je vennootschap, zodat je er zeker kan van zijn dat het beheer in jouw naam wordt gedaan met kennis van zaken van de totaliteit van jouw vermogen.

Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak. Wil je met ons kennismaken tijdens een vrijblijvend gesprek? Dat kan, maak hier jouw afspraak. We denken graag met je mee. 

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be