Wat kan je doen wanneer de gezinswoning te groot wordt? - Successiehuis

Wat kan je doen wanneer de gezinswoning te groot wordt?

6 juni 2020
gezinswoning te groot

Het overkomt velen onder ons. In de jonge jaren kan de woning niet ruim genoeg zijn. Na verloop van tijd stellen we echter vast dat de woning gaandeweg te groot geworden is. Op dat ogenblik zijn er er verschillende plausibele opties.

De kinderen verlaten het ouderlijke nest, de tuin wordt te zwaar om zelf te onderhouden en we zien steeds meer op tegen de vele onderhouds-en herstellingwerkjes.

Je zou natuurlijk tijd kunnen uitsparen door je tuin te laten onderhouden door een tuinier en door het onderhoud uit te besteden, maar dan moet je al over redelijk wat geldmiddelen beschikken. Misschien is daarom het moment aangebroken om na te denken over een kleinere woonst die meer op maat is afgestemd op je actuele behoeften en wensen en een woning waarvan je tegelijk ook weet dat de langstlevende onder jullie daar comfortabel verder in kan verblijven wanneer een van jullie komt te overlijden.

Dan zijn er verschillende opties denkbaar.

De meest rechtlijnige optie is de optie om te verkopen. Je kan verkopen aan een wildvreemde of aan één van je kinderen. Voor je nalatenschap maakt dat geen enkel verschil, aangenomen dat de verkoopprijs altijd marktconform is bepaald en daadwerkelijk wordt betaald. Met de aldus ontvangen verkoopprijs kan je dan een kleinere woning kopen of huren en kan je het saldo aan jouw kinderen schenken, bijvoorbeeld via een bankgift of via een onderhandse akte die je laat registreren aan 3%. Op die manier kan je dus fiscaalvriendelijk plannen naar de volgende generatie.

Een alternatief op de klassieke verkoop kan de verkoop tegen lijfrente zijn. Hiermee krijg je de volledige verkoopprijs niet in één keer, maar gespreid in de tijd, en dit in principe levenslang.

Maar misschien houd je vast aan je woning en wil je niet verkopen? Dan kan je bijvoorbeeld evengoed de woning aan je kinderen schenken met voorbehoud van vruchtgebruik en vervolgens die woning verhuren. Vermits je zelf vruchtgebruiker blijft kan je blijven de huurinkomsten ontvangen, terwijl de eigendom van de woning uiteindelijk vrij van erfbelasting aan de kinderen zal ten goede komen. Het enige wat zij moeten betalen is de (vrij lage) schenkbelasting op de ontvangen schenking. Van zodra er meer dan drie jaar verloopt tussen de schenking en jouw overlijden zal de woonst geen enkele impact meer hebben op de erfbelasting.

En zij die echt zelf willen blijven wonen kunnen overwegen om hun woning kleiner te maken. Dit vergt vaak een belangrijke investering bij het begin, maar naderhand leef je wel goedkoper en houd je meer geldmiddelen vrij voor een eventuele schenking aan de kinderen. Misschien kan je zelfs de kosten delen met je kinderen, gesteld dat zij via een schenking blote eigenaar zouden zijn geworden en dus mee bijdragen in de grote werken.

Successieplanning is in de eerste plaats elkaar beschermen en een antwoord te bieden aan de concrete behoeften en wensen. Dit geldt niet in het minst voor de gezinswoning. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.