Over salami en vastgoed - Successiehuis

Over salami en vastgoed

19 mei 2022

De Belg heeft een baksteen in de maag. Iedereen wil zo snel mogelijk een eigen woning verwerven, wat het ook moge kosten. In tal van gezinnen zijn er meerdere panden in eigendom. Maar hoe kan je hierop erfbelasting besparen?

Wereldwijd vermogen

Een rijksinwoner die overlijdt, betaalt in ons  land erfbelasting op zijn wereldwijd vermogen. Als we focussen op vastgoed, dan vallen alle onroerende goederen (zelfs al zijn die in het buitenland gelegen) in de nalatenschap. Dat kan aardig aantikken inzake successierechten. De waarde van het vastgoed is trouwens fors toegenomen de laatste 10 jaar en dat weet de fiscus ook. Bereken dus eerst wat jouw erfgenamen zouden betalen als je niets onderneemt.

En nu snel schenken?  

Ben je bekomen van die berekening? Dan is het tijd voor actie. Weet echter dat een successieplanning uitwerken op vastgoed niet zo eenvoudig is. De meest voor de hand liggende piste is de schenking van het onroerend goed aan de erfgenamen. Dat vereist steeds een notariële akte. En dat kost tijd want alle notarissen zijn overbevraagd. Reken zeker op twee maanden vooraleer de akte verleden wordt, want de notaris moet opzoekingen doen, attesten opvragen en de akte opstellen. Snel snel schenken in de laatste rechte lijn, nee dat is niet mogelijk. Vastgoed schenken kost tijd.

Vastgoed schenken is niet gratis

Op de schenking van een vastgoed betaal je schenkbelasting. In rechte lijn of tussen partners betaal je op de eerste schijf van €150.000 (per begiftigde en per schenker) het laagste tarief van 3%. Als vader en moeder samen schenken aan één kind, dan kunnen ze dus €300.000 aan 3% schenken. Schenk je meer, dan betaal je 9% op de volgende schijf tussen 150.000 en 250.000. Daarna 18% tot €450.000 en daarboven 27%. De meeste schenkers beperken zich dus tot de eerste schijf van €150.000 per schenker en per begiftigde. Hou rekening met aktekosten, toch al snel €2.000 à €3.000 per akte. Vastgoed gratis schenken: ik dacht het niet.

Salamischenking?

Vroeg begonnen is half gewonnen. Planmatige Belgen werken in schijven. Je kan als schenkers elke schenking beperken tot de eerste schijf met de laagste schenkbelasting. Wacht dan minstens drie jaar en schenk dan opnieuw een volgende schijf van €150.000 per schenker en per begiftigde. En zo ga je door tot het volledige vastgoed weggeschonken is. Schenken in schijfjes dus, men noemt dit ‘de salamitechniek’. Door systematisch in schijven te schenken geniet je steeds het laagste tarief. En dit op voorwaarde dat er tussen elke schenking minstens drie jaar tijd verstrijkt. Doe je dit niet, dan wordt de vorige schenking bij de nieuwe geteld om het tarief te bepalen dat van toepassing is.

Of vastgoed verkopen?

Ben je minder aan het vastgoed gehecht? Dan is verkopen mogelijk een beter idee. Dan kan je de totale opbrengst middels een eenvoudige bankgift aan 0% aan de erfgenamen schenken. De bankgift – die onderhands (dus zonder notariële akte) kan worden uitgevoerd – is definitief gevrijwaard van erfbelasting als de schenker nog minstens drie jaar leeft (risicotermijn) na de schenking. Als je de risicotermijn wil vermijden, dan kan je zelf registreren aan 3%. Dan is er geen driejaartermijn.

 

Conclusie:

Een successieplanning op vastgoed vereist tijd en is niet gratis. Schenken in schijven met tussenperiodes van minstens drie jaar is aangewezen. Overweeg in bepaalde situaties een verkoop: op roerende goederen kan je immers sneller en goedkoper een fiscaalvriendelijke oplossing bekomen.

 

Jo Viaene

Jo.viaene@successiehuis.be

0460.96.51.20