Wat als je geen kleinkinderen hebt? - Successiehuis

Wat als je geen kleinkinderen hebt?

5 juli 2023

Wettelijke terugkeer?

Als je wel kinderen hebt maar géén kleinkinderen, dan komt de wetgeving je tegemoet wanneer je aan je kind een schenking zou gedaan hebben en je kind voor jou zou komen te overlijden. In dat geval wordt toepassing gemaakt van de zogenaamde wettelijke terugkeer.

Dit betekent dat de geschonken goederen vrij van erfbelastingen kunnen terugkeren naar de ouders die de schenking hebben gedaan.

Voorwaarden:

Als ouder zal je wel moeten bewijzen dat de gelden, of wat ervoor in de plaats gekomen is, zich nog in de nalatenschap van het overleden kind bevinden. Dus ook al zouden de gelden inmiddels herbelegd zijn geweest door het kind, ook dan zal de wettelijke terugkeer spelen. En dit blijft zo tot zolang de geschonken tegoeden traceerbaar  blijven en zich niet met het vermogen van het overleden kind zouden vermengd hebben.

Of conventionele terugkeer?

Als je volledig op veilig wil spelen, dan is het aan te raden om in de schenking te voorzien in een zogenaamd conventioneel beding van terugkeer. De terugkeer gebeurt dan niet op basis van de wet, maar op basis van een contract tussen de schenker en de begiftigde.

Voorbeeld:

Stel dat je als ouder een som geld aan je kind wil overschrijven bij wijze van schenking, dan raden wij aan dat je voorafgaandelijk een aangetekend schrijven stuurt aan je kind waarin je aangeeft dat de schenking gepaard gaat met een conventioneel beding van terugkeer én dat je dit nadien onderling bevestigt op een afzonderlijke document (‘pacte adjoint’) eens de overschrijving is gebeurd.

Op die manier laat je er geen twijfel over bestaan dat dit conventioneel beding van terugkeer een essentiële voorwaarde voor je schenking was.

Wees zo precies mogelijk in je bewoordingen. Je kan bijvoorbeeld bepalen dat het conventioneel beding van terugkeer altijd effect moet krijgen indien de begiftigde, op het moment van zijn overlijden, zelf géén erfgenamen heeft. Of je kan nuanceren en bijvoorbeeld voorzien dat de conventionele terugkeer niet zal spelen indien de erfgenamen van de begiftigde, op het moment van diens overlijden, allen al meerderjarig zijn, of een bepaalde leeftijd hebben bereikt.

We kunnen ons immers voorstellen dat wanneer jouw kind vooroverlijdt en je kleinkinderen nog minderjarig zijn, je dan liefst opnieuw zelf de touwtjes in handen krijgt. Misschien heb je wel een goede band met je schoonzoon-of dochter, maar daarom wens je nog niet noodzakelijkerwijze dat hij of zij jouw vermogen gaat beheren in naam en voor rekening van jouw kleinkinderen én er bovendien de vruchten van zal genieten.

Een conventioneel beding van terugkeer dat op maat van jouw wensen is geformuleerd is goud waard, want het laat jou toe om in alle gemoedsrust te schenken. Er zijn zoveel variaties denkbaar als er specifieke familiale relaties zijn.

Wil je samen met ons de mogelijkheden van een conventioneel beding van terugkeer ontdekken, maak dan hier je afspraak. We denken graag met je mee. 

Jan Vanoverbeke

jan.vanoverbeke@successiehuis.be