Wat als iemand niemand van je erfgenamen de gezinswoning wil betrekken? - Successiehuis

Wat als iemand niemand van je erfgenamen de gezinswoning wil betrekken?

1 april 2020
gezinswoning erfgenamen

Nu we met zijn alleen een hogere levensverwachting genieten gebeurt het steeds meer dat bij uw overlijden uw kinderen ook al een gevorderde leeftijd hebben bereikt. Dat stelt de planning rond uw nalatenschap voor nieuwe uitdagingen.

Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met jouw gezinswoning? Het is helemaal niet ver gezocht om aan te nemen dat op het moment dat je zal komen te overlijden al uw kinderen ook zelf al over een eigen gezinswoning zullen beschikken.

Als we verder eventjes aannemen dat niemand van jouw kinderen een speciale emotionele band  heeft met het ouderlijke huis, dan betekent dit in principe dat uw kinderen dat huis in onverdeeldheid zullen erven maar dat niemand er naar toe zal verhuizen.

Er resten dan eigenlijk maar twee mogelijkheden: uw kinderen kunnen beslissen om het huis te verhuren of ze kunnen beslissen om het te verkopen.

Daarmee is de vraag gesteld, maar is het antwoord natuurlijk nog niet gegeven.

Als de kinderen willen verhuren zullen ze er allicht wat werken moeten in verrichten. Ze zullen er bijvoorbeeld moeten op toezien dat het huis aan de wettelijke isolatienormen moet voorzien en dat de nodige rookmelders zijn geïnstalleerd. Daarnaast zullen ze de gewenste opfrissingswerken moeten uitvoeren opdat het verhuurd geraakt aan een marktconforme prijs. Want vergis je niet, het aanbod is redelijk groot en dus is het logisch dat de kandidaat huurders opteren voor een pand dat up-to-date is.

Maar wie gaat dat allemaal betalen? Hebben de kinderen allemaal voldoende liquide middelen om elk hun deel te betalen hierin? Vaak is dit twijfelachtig.

Stelt dat dit geen gewenste situatie is, dan kunnen jouw kinderen er ook voor opteren om de woning te verkopen. Maar ook dat is niet zaligmakend. In putje winter zullen uw kinderen de ruimtes evenzeer moeten blijven verwarmen indien ze een kandidaat koper over de vloer willen krijgen en zullen ze evenzeer dringende herstellingen op zich moeten nemen.

Je merkt het, op die manier kan de erfenis al vlug van een droom in een nachtmerrie verzanden.

Om dat te vermijden is het misschien goed om dit op voorhand samen met uw  kinderen door te nemen. Dat maakt je vast een pak wijzer. Vaak is het verstandiger om de woning te schenken of zelfs bij leven te verkopen (met voorbehoud van een vruchtgebruik of met behoud van een recht van bewoning). Misschien zijn er nog andere oplossingen mogelijk. Kortom: praten werkt.

Successieplanning is in de eerste plaats elkaar beschermen en comfort bieden voor  jezelf én voor je erfgenamen. Contacteer ons gerust voor een afspraak zodat we voor jou de meest gunstige oplossing kunnen uitwerken.