HOEVEEL ERFBELASTINGEN BETAALT JE PARTNER OP DE GEZINSWONING? - Successiehuis

HOEVEEL ERFBELASTINGEN BETAALT JE PARTNER OP DE GEZINSWONING?

9 februari 2021

Indien de gezinswoning eigendom is van een vennootschap, dan dienen we te kijken of deze vennootschap al dan niet in aanmerking komt voor het verlaagd tarief.

  1. Is dat zo, dan kunnen de aandelen van de familiale vennootschap vererven aan 3% (Vlaanderen).
  2. Is dat niet zo, dan zullen de aandelen vererven aan de normale tarieven (3% tot de schijf van 50.000, 9% tot de schijf van 250.000 en 27% daarboven)

In deze context kunnen we onderlijnen dat een vastgoedvennootschap zonder personeel alvast niet in aanmerking komt voor het verlaagd tarief. Ze wordt dan immers niet geacht te voldoen aan één van de voorwaarden hiervoor, namelijk het uitoefenen van een economische activiteit.

Is de gezinswoning in privé bezit, dan liggen de kaarten anders. Hier moeten we kijken naar de hoedanigheid van de erfgenaam die de gezinswoning in handen krijgt.

  1. Is de verkrijger de huwelijkspartner, dan gaat de gezinswoning volledig belastingvrij over, dit ongeacht de waarde van de gezinswoning. Er geldt in deze context géén enkel plafondbedrag. Al woont u in een kasteel, uw partner betaalt géén erfbelasting. Dit kan een toebedeling van de gemeenschappelijke gezinswoning via huwelijkscontract zeer aantrekkelijk maken.
  2. Is de verkrijger de wettelijk samenwonende partner, dan krijgt die dezelfde fiscale vrijstelling. Het is daartoe voldoende dat er een verklaring van wettelijke samenwoning voorhanden was op de dag van het overlijden.
  3. Is de verkrijger de feitelijk samenwonende partner, dan krijgt die evenzeer dezelfde fiscale vrijstelling, maar nu wel op voorwaarde dat hij of zij al minstens drie jaar ononderbroken met de erflater heeft samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit het domicilie adres, in samenlegging met gemeenschappelijke huishoudrekeningen.
  4. Is de verkrijger een kind, dan gelden de normale tarieven (cf supra). Let wel, zijn er meerdere kinderen, dan geniet elk kind afzonderlijk van de laagste tariefschijven. Deze worden immers berekend per fiscaal erfdeel.

Behoort de gezinswoning voor het vruchtgebruik toe aan de vennootschap en voor de blote eigendom aan de partner/kinderen, dan moeten we naar beide voormelde regelingen kijken.

Heeft u ook een gezinswoning waarvoor u iets wil plannen?  Na een vrijblijvend introductiegesprek gaan we samen met u aan de slag. Concreet, helder en oplossingsgericht.

 

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be