Wat met uw onderneming als u hertrouwt? - Successiehuis

Wat met uw onderneming als u hertrouwt?

9 juni 2021

Stel dat u kinderen heeft uit een vorig huwelijk en dat u nu een nieuwe partner hebt leren kennen waarmee u opnieuw in het huwelijksbootje wil stappen.

In die omstandigheden is het helemaal niet verwonderlijk dat u uw zaak liefst aan uw eigen kinderen overlaat en dat u uw nieuwe partner daar buiten wil houden. U wil ook niet dat ze samen de zaak zouden leiden, vermits u bijvoorbeeld van vrienden hebt vernomen dat de relatie tussen de kinderen en hun plusouder niet altijd van een leien dakje loopt.

Wat moet u doen om ervoor te zorgen dat wanneer u zou komen te overlijden uw partner geen enkele aanspraak kan maken op de zaak?

We beginnen met de meest directe oplossing : u kan uw onderneming aan uw kinderen schenken en pas nadien in het huwelijksbootje treden. Uw nieuwe partner zal dan automatisch geen enkele aanspraak hebben op de zaak.

Dit is zelfs zo wanneer u enkel de blote eigendom zou schenken en het vruchtgebruik voor u zou houden. Uw nieuwe partner zal daar ook op die manier geen enkele aanspraak kunnen op maken vermits het wettelijk voortgezet vruchtgebruik ten voordele van de langstlevende echtgenoot dan niet van toepassing is.

U merkt het, er is heel wat mogelijk als de timing mee zit.

Maar wat als de timing niet mee zit, bijvoorbeeld omdat uw kinderen nog te jong zijn en u vooralsnog niet wenst over te gaan tot een schenking.

Ook dan beschikt u over mogelijkheden:

Ten eerste kan u in een testament uw echtgenoot onterven. Dit is de meest discrete oplossing, vermits uw echtgenoot niet eens op de hoogte hoeft te zijn van dit testament. Let wel, op die manier kan u niet het vruchtgebruik op de gezinswoning ontnemen.

Ten tweede kan u ook via een huwelijkscontract alle aanspraken van de echtgenoot ontnemen, ook die op het vruchtgebruik op de gezinswoning. Dat is de meest radicale oplossing maar daar hebt u dan wel de toestemming van uw echtgenoot voor nodig, vermits dit moet worden opgenomen in een huwelijkscontract. Deze oplossing zal vaak wel zonder enig probleem worden aanvaard als beide partners eigen kinderen uit een vorig huwelijk hebben en de clausule in beide richtingen speelt.

En stel dat de gezinswoning bijvoorbeeld in de onderneming zit, dan kan u nog altijd volstaan met de opmaak van een éénzijdig testament. De echtgenoot heeft dan immers de facto geen reservatair deel in uw nalatenschap, vermits er juridisch gesproken geen gezinswoning in uw vermogen zit. Niet alleen is deze oplossing discreter, maar kan u er ook ten allen tijde éénzijdig op terug komen.

Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak. Wil je met ons kennismaken tijdens een vrijblijvend gesprek? Dat kan, maak hier jouw afspraak. We denken graag met je mee. 

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be