Een echte vent maakt een testament... - Successiehuis

Een echte vent maakt een testament…

17 augustus 2022

In 2021 werden in Vlaanderen 47.048 testamenten geregistreerd. Dat cijfer zit al een aantal jaren in de lift. Heb je nog geen testament? Lees dan hieronder waarom dit van belang kan zijn.

  • Jouw partner beschermen

Een erfenis wordt verdeeld volgens de regels van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Dat kan verrassende gevolgen hebben. Vooral echtgenoten zonder huwelijkscontract stellen na een overlijden vast dat de langstlevende weinig beschermd is (tegen de kinderen). Wil je jouw partner extra comfort bieden? Dat kan op een eenvoudige manier via een testament.

  • Jouw nalatenschap sturen

Sinds 1 september 2018 heb je een grotere vrijheid om zelf te bepalen wie wat erft. De helft van jouw vermogen is ‘vrij beschikbaar’. In mensentaal: je kan zelf vastleggen dat bepaalde goederen aan specifiek aangeduide personen of organisaties toekomen. Het ideale instrument om dit te doen is een testament.

  • Bepaalde personen onterven en/of andere personen extra bevoordelen

In niet elk gezin is alles peis en vree. De relatie met één van de erfgenamen kan ernstig verstoord zijn. Dat kan ertoe leiden dat je minder aan dat ene kind wenst na te laten en meer wil nalaten aan een ander kind. Dat kan perfect, maar dan dient dit duidelijk in een geschrift te worden neergepend. Een testament biedt soelaas.

  • ‘Verdere’ familie onterven

Alleenstaanden zijn een vaak vergeten groep in successieplanning. Zij hebben geen bevoorrechte erfgenamen. In een testament kunnen zij vrijelijk bepalen wie van hen zal erven. De familie (ouders, broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten) kan volledig ‘onterfd’ worden of bepaalde familieleden kunnen alles erven.

  • Arbitreren in nieuw samengestelde gezinnen

Je wil iets nalaten aan een stiefkind? Of je wil jouw nieuwe partner wel extra beschermen, maar na zijn of haar overlijden wil je dat de resterende goederen naar jouw eigen kinderen terugkeren? Een testament kan hier een adequate oplossing bieden.

  • Verdelen

Een erfenis valt meestal toe aan meerdere personen (bijvoorbeeld alle kinderen). Zij erven dan samen alle goederen. Dat kan leiden tot bepaalde discussies inzake verkoop, verhuur of verdeling. Een testament kan worden gebruikt om zelf die opsplitsing vast te leggen. Het is perfect mogelijk dat Jan een huis gelegateerd krijgt  en dat Mieke een geldsom erft (van dezelfde tegenwaarde). Dan erven ze beide iets in volle eigendom en zijn er geen discussies. Elk gaat zijn eigen weg.

  • Erfbelasting optimaliseren

Een testament zorgt soms voor een besparing aan erfbelasting (successierechten). Dat kan het geval zijn als je de gezinswoning aan de langstlevende legateert. Die betaalt immers geen erfbelasting op die woning.

  • Kleinkinderen verwennen

Grootouders wensen vaak een kleine som aan elk kleinkind na te laten. Dit kan perfect via een testament en kan resulteren in een optimalisatie van de erfbelasting.

 

Conclusie:

Een testament zal in vele gevallen aangewezen zijn. Dit klassieke instrument, met tal van voordelen, is te weinig bekend. Wij adviseren om alle mogelijkheden ervan maximaal te benutten. Meer weten? Maak hier jouw afspraak.

 

Jo Viaene

Jo.viaene@successiehuis.be