Hoeveel is je gezinswoning waard voor de fiscus? - Successiehuis

Hoeveel is je gezinswoning waard voor de fiscus?

30 november 2019
gezinswoning fiscus

De gezinswoning is een belangrijk bestanddeel van uw vermogen. U kleeft er immers niet alleen een materiële waardering op, maar u bent er ook emotioneel aan gehecht.

Gelukkig voor u is het natuurlijk wel zo dat de fiscus in haar berekening van de erfbelasting enkel rekening houdt met de verkoopwaarde van uw gezinswoning.

Maar dan is de vraag natuurlijk hoe ze aan die verkoopwaarde komt.

Daarbij zijn er 3 mogelijkheden:

  1. U kan zelf de waarde schatten en deze waarde opnemen in de aangifte van de nalatenschap.
  2. U kan een waardering vragen aan een erkend schatter en die waarde opnemen. Die waarde zal niet worden betwist door de fiscus (Vlabel, de Vlaamse belastingdienst) .
  3. U kan een bindende schatting aan de fiscus zelf vragen. Deze schatting is bindend, zowel voor u als belastingplichtige als voor de fiscus.

Een schatting laten maken neemt soms enige tijd in beslag. Als u zelf een schatter wil aanstellen (mogelijkheid 2), dient dit snel te gebeuren. U moet immers uw aangifte nalatenschap indienen binnen de 4 maanden na het tijdstip van het overlijden.

Bij een bindende schatting door de administratie hebt u iets meer tijd. Daar is het immers zo dat het enkel de aanvraag is die binnen de 4 maanden moet gebeuren. De schatting zelf kan dan nadien nog plaatsvinden.

De tweede en de derde mogelijkheid bieden u het voordeel van de rechtszekerheid. Maar natuurlijk kan u dat geld kosten wanneer u van mening bent dat de waardering te hoog is. Dan betaalt u immers te veel erfbelasting.

Stelt u zelf een schatter aan (mogelijkheid 2) en u bent niet akkoord met zijn of haar waardering, dan kan u daar wel zelf van afwijken.  Dat is niet zo wanneer u aan de administratie een bindend verslag hebt gevraagd (mogelijkheid 3).

Maar opgepast, avonturiert u zelf met een eigen waardering, dan maakt u maar best goed uw huiswerk. Want als blijkt dat u te laag waardeert en er komt een controle, dan moet u niet alleen alsnog de verschuldigde erfbelasting betalen op de hogere waardering, maar riskeert u ook nog eens een belastingverhoging.

Een goed voorbereid persoon is er dus zeker 2 waard in deze context. Informeer u goed en wanneer u zelf het bos niet meer door de bomen ziet, zijn wij steeds bereid u hierin te begeleiden.

Conclusie: De schatting van de waarde van uw woning is niet evident. Ofwel doet u dit zelf, ofwel stelt u een schatter aan. Sinds kort kan u ook de fiscus vragen een bindende schatting te doen. Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak.

Contacteer ons indien je met vragen hieromtrent zit.